Compliance ve společnosti schleich®1

Budíme ve všech dětech radost z vyprávění plného fantazie. Každý z našich produktů se vyrábí s nejvyšší kvalitou, autentičností a věrností originálu, aby se nekonečná dětská představivost mohla rozvinout, jak se patří.
 
Ve světě plném změn neseme obzvláštní odpovědnost – jak za blaho našich zaměstnanců², tak za ochranu dětí a životního prostředí, v němž vyrůstají. Poctivé, svědomité počínání je základním pilířem našeho podnikatelského úspěchu a tvoří základ našeho chování k sobě navzájem, k zákazníkům, partnerům i veřejnosti.
 
Neklademe si za cíl pouze jednat v souladu se zákony, nýbrž také chceme dostát své společenské odpovědnosti v globálním měřítku i v místech, kde působíme. Společně chceme dosáhnout svých cílů a podporovat svobodné myšlení a individuální utváření osobností našich dětí.

 

Compliance je více než jen slovo – pro mne je to etický příslib, který spotřebitelům, zákazníkům, dodavatelům, všem dalším zájmovým skupinám i společnosti jako celku umožňuje spoléhat na schleich® jako značku, zaměstnavatele a inspirativní zdroj pro bezuzdné hraní a kreativitu.
 

Etický kodex společnosti schleich®

Tato vodítka jsou zakotvena v našem globálním etickém kodexu jako podstatná součást našeho systému řízení compliance.
 
Etický kodex schleich® zavazuje všechny naše zaměstnance k dodržování práva a zákonů i ke zohledňování interních předpisů a směrnic, a tvoří tak základ našeho zákonného, férového zacházení se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, konkurenty a třetími stranami.
Při dodržování a uplatňování etického kodexu jde každý zaměstnanec schleich® příkladem.

 

Aktuální verzi našeho etického kodexu si můžete stáhnout zde.

schleich® Integrity Line 

Náš globální systém pro ohlašování problémů

V zájmu zamezení či rozpoznání nežádoucího chování má společnost schleich® zabezpečený systém pro ohlašování problémů. Tato schleich® Integrity Line představuje podstatný prvek globálního systému řízení compliance schleich® a důležitý nástroj při kvalitním řízení společnosti.
Žádáme zaměstnance, zákazníky, dodavatele a jejich zaměstnance i veškeré externí subjekty, aby v angličtině, němčině či čínštině ohlašovali domnělá porušení platného práva či směrnic compliance nebo aby kladli obecné otázky o této problematice.
Konkrétní podezření důvěrně vyšetřuje náš ředitel pro compliance. V tomto procesu zůstanete anonymní, ledaže se vědomě rozhodnete zveřejnit svou totožnost.

Naše schleich® Integrity Line je k dispozici zde.

1 schleich® zahrnuje Schleich GmbH i další společnosti ze skupiny
² V zájmu lepší čitelnosti textu používáme generické maskulinum. Veškerý obsah se ale výslovně vztahuje i na všechna další pohlaví.
Back to top