Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Německo

T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

Kontaktní údaje našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů zní:

Schleich GmbH
- DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE -
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Německo

Email: datenschutz@schleich-s.de

(3) V případě, že s námi navážete kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, uložíme vámi sdělené údaje (vaši e-mailovou adresu, příp. vaše jméno a telefonní číslo) za účelem zodpovězení vašich dotazů. Údaje získané v této souvislosti vymažeme, jakmile jejich uchování nebude dále nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud podléhají zákonem stanovené uchovávací povinnosti.

(4) Pokud u jednotlivých funkcí v rámci naší nabídky využíváme služeb pověřených poskytovatelů nebo chceme vaše údaje použít pro reklamní účely, budete v níže uvedeném textu informováni o konkrétních postupech. Zároveň uvádíme také kritéria stanovená pro dobu uchovávání údajů.

2 Vaše práva

(1) Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva:

–   právo na přístup k osobním údajům

–   právo na opravu nebo výmaz,

–   právo na omezení zpracování,

–   právo vznést námitku,

–   právo na přenositelnost údajů.

(2) Dále máte právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů námi u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

(1) Pokud naši webovou stránku používáte pouze pro informační účely, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám nepředáváte informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Když přistupujete na naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné pro zobrazení naší webové stránky a zajištění její stability a bezpečnosti [právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR]:

–   IP adresa;

–   datum a čas dotazu;

–   rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému času (GMT);

–   obsah požadavku (konkrétní stránka);

–   stav přístupu / stavový kód HTTP;

–   příslušné přenesené množství dat;

–   webová stránka, z níž požadavek pochází;

–   prohlížeč;

–   operační systém a jeho rozhraní;

–   jazyk a verze prohlížeče

(2) Dodatečně k výše uvedeným údajům se při používání naší webové stránky ukládají do vašeho počítače tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem pevném disku a přiřazeny vámi používanému prohlížeči, jejichž prostřednictvím subjekt, jenž cookies využívá (v tomto případě my), získává určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Použití cookies:

  1. a) Tato webová stránka používá následující typy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je vysvětlen v následujícím textu:

–   dočasné cookies [viz bod b)],

–   trvalé cookies [viz bod c)].

  1. b) Dočasné cookies jsou automaticky vymazány v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč. Patří mezi ně především cookies relace. Tyto cookies ukládají takzvaný identifikátor relace, díky kterému lze různé dotazy vašeho prohlížeče přiřadit společné relaci. To umožňuje rozpoznat váš počítač při opakovaných návštěvách naší webové stránky. Cookies relace jsou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  2. c) Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí předem stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.
  3. d) Nastavení prohlížeče můžete přizpůsobit svým potřebám a např. zakázat ukládání cookies třetích stran, nebo dokonce všech cookies. Upozorňujeme však na to, že pak případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

4 Další funkce a nabídky na naší webové stránce

(1) Kromě použití naší webové stránky pro informační účely nabízíme také řadu dalších služeb, které můžete v případě zájmu využít. K tomu je zpravidla nutné uvést další osobní údaje, které používáme k poskytování konkrétní služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

(2) Pro zpracování vašich údajů částečně využíváme služeb externích poskytovatelů. Tito poskytovatelé, které jsme sami pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a podrobováni pravidelným kontrolám.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účast na akcích, soutěže, uzavírání smluv nebo jiné podobné služby. Bližší informace obdržíte při uvedení svých osobních údajů nebo je najdete níže v popisu nabídky.

(4) Pokud naši partneři nebo poskytovatelé služeb mají sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme vás o důsledcích této skutečnosti v popisu nabídky.

(5) Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrovat se s uvedením osobních údajů. Údaje jsou přitom zadávány do vstupní masky, odkud jsou následně předány nám a uloženy. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám. V rámci procesu registrace přistupujeme k informacím vyplývajícím z registračního formuláře a registrační formulář ukládáme. Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt, nebo k provádění předsmluvních opatření. Slouží-li registrace k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provádění předsmluvních opatření, je dodatečným právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Registrace není nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s uživatelem. Registrace uživatele však může být nutná pro určité funkce s přidanou hodnotou, například poskytování historie objednávek.

(6) Pro zpracování dotazů zákazníků používáme tiketový systém Zendesk, platformu zákaznických služeb společnosti Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. Za tímto účelem shromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky potřebné údaje, např. jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, abychom byli schopni reagovat na vaši potřebu informací. Zendesk je certifikovaným účastníkem tzv. „štítu na ochranu soukromí“ a splňuje tak minimální požadavky na zpracování údajů prostřednictvím zpracovatele v souladu s právními předpisy. Bližší informace o zpracování údajů společností Zendesk najdete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese  http://www.zendesk.com/company/privacy. V případě dotazů se můžete obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Zendesk: privacy@zendesk.com

Se společností Zendesk jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů prostřednictvím zpracovatele a při využívání systému Zendesk důsledně dodržujeme přísná pravidla německých orgánů pro ochranu údajů. Právním základem pro zpracování údajů prostřednictvím systému Zendesk je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, v ostatním písm. b), pokud zpracování vašeho dotazu slouží k přípravě nebo provedení smluvního vztahu, a písm. f), pokud neexistuje žádný smluvní vztah, přičemž náš oprávněný zájem v tomto případě spočívá v zodpovězení vašeho dotazu.

(7) Statistická analýza dat s Grow
Využíváme služby poskytované společností Grow (Grow, LLC, 5314 River Run Dr, Suite 150, Provo, UT 84604, Spojené státy). Tyto služby slouží k vytváření statistických vyhodnocení výkonu, obratu a struktury zákazníků v našem obchodě a našich službách. Osobní údaje, například interakce s naším zákaznickým servisem, mohou být zpracovány jako součást hodnocení. Samotná hodnocení neobsahují žádné osobní údaje. Grow, LLC zpracovává osobní údaje ve Spojených státech a poskytuje dostatečné záruky přiměřené ochrany soukromí s certifikací podle Dohody o ochraně soukromí. Grow, LLC zpracovává osobní údaje v našem zastoupení pouze v souladu s našimi pokyny a nikoli pro jiné účely. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, s naším oprávněným zájmem o optimalizaci a přizpůsobení našich služeb, stejně jako o zlepšování našich služeb a nabídek.

5 Námitka proti zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

(1) Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Takové odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování vašich osobních údajů, jakmile jej vůči nám vyslovíte.

(2) Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o vyvažování zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s vámi, což uvádíme u následujícího popisu jednotlivých funkcí. Při uplatnění takové námitky vás prosíme o uvedení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat stávajícím způsobem. V případě opodstatněné námitky přezkoumáme situaci a buď vaše údaje přestaneme zpracovávat, resp. provedeme změny ve zpracování, nebo uvedeme závažné legitimní důvody, na základě kterých budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a datové analýzy. Se svou námitkou se na nás můžete obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

6 Newsletter

(1)Udělením souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím něhož vás budeme informovat o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Propagované zboží a služby jsou jmenovitě uvedeny v souhlasu.

(2) Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme metodu dvojitého potvrzení souhlasu, tzv. double opt-in. To znamená, že po přihlášení k odběru zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení, že si přejete newsletter odebírat. Pokud přihlášení k odběru nepotvrdíte do 96 hodin, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme vámi použité IP adresy a čas přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto procesu je doložení vašeho přihlášení a příp. objasnění možného zneužití vašich osobních údajů.

(3) Povinnými údaji pro zasílání newsletteru jsou pouze vaše e-mailová adresa a datum narození pro účel ověření věku a poskytování obsahu vhodného pro vaši věkovou skupinu. Ostatní jednotlivě označené údaje jsou dobrovolné a slouží k navazování osobního kontaktu s vámi. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

(4) Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat a odběr newsletteru zrušit. Souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz, který najdete v každém newsletterovém e-mailu, nebo zasláním zprávy na adresu uvedenou v tiráži.

7 Webová analytika

Použití systému Webtrekk

(1) Některé z našich internetových stránek integrují prvky systému Webtrekk. Webtrekk je kombinací analytického a marketingového řešení v jednom systému. Webtrekk umožňuje provozovateli shromažďovat údaje o tom, jak uživatelé používají jeho internetové stránky, jakož i individualizovat jednotlivé marketingové aktivity.

Webtrekk provozuje společnost Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo.

Při každé návštěvě některých internetových stránek provozovaných společností Schleich shromažďuje a ukládá Webtrekk údaje pro marketingové a optimalizační účely. Na základě takto získaných údajů jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily. Tyto pseudonymizované uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a umožňují nám zlepšovat naši internetovou nabídku. Údaje shromážděné prostřednictvím prvků Webtrekk nejsou používány k identifikaci subjektu bez jeho předchozího zvláštního a výslovného souhlasu. Tyto údaje nejsou slučovány s osobními údaji ani jinými údaji, které obsahují stejný pseudonym.

(2) Webtrekk ukládá do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Co jsou cookies již bylo vysvětleno výše. Webtrekk použije jménem společnosti Schleich GmbH údaje a informace shromážděné prostřednictvím našich internetových stránek k vyhodnocení uživatelského chování osob, které navštívily naši internetovou stránku. Dále Webtrekk tyto údaje použije k sestavování hlášení o aktivitách uživatelů a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním naší internetové stránky. Webtrekk vaši IP adresu neslučuje s jinými osobními údaji.

(3) Ukládání cookies našimi internetovými stránkami, jak bylo popsáno výše, můžete kdykoliv zabránit změnou příslušného nastavení ve svém prohlížeči a vyjádřit tak trvalý nesouhlas s ukládáním cookies. Takovým nastavením vámi používaného prohlížeče můžete rovněž zabránit tomu, aby Webtrekk uložil soubor cookie do vašeho koncového zařízení. Kromě toho můžete cookies, které Webtrekk již uložil do vašeho koncového zařízení, kdykoliv vymazat pomocí prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

(4) Dále můžete vznesením námitky zabránit shromažďování údajů, týkajících se používání této internetové stránky, souborem cookie systému Webtrekk, jakož i zpracování těchto údajů systémem Webtrekk. To učiníte tak, že na stránce http://optout.webtrekk.net/optout.php?r=https://www.schleich-s.com/de/DE/rechtliches/datenschutz/datenschutzerklarung-widerspruch kliknete na odkaz, který vytvoří tzv. opt-out cookie. Takto vytvořený opt-out cookie bude následně uložen do vašeho koncového zařízení. Pokud po vznesení námitky vymažete cookies ze svého systému, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz a vytvořit nový opt-out cookie.

Uložíte-li do svého zařízení opt-out cookie, může se stát, že nebudete moci internetové stránky společnosti Schleich používat v plném rozsahu.

(5) Chcete-li využít svého práva na přístup k osobním údajům, potřebujeme k identifikaci vašich osobních údajů u společnosti Webtrekk vaše Webtrekk EID. Toto číslo si můžete nechat zobrazit zde hier.

Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Webtrekk jsou k dispozici na adrese https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

(6) Právním základem pro využívání služeb společnosti Webtrekk a s tím související zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Účelem zpracování je analýza používání našich internetových stránek a z ní vycházející optimalizace a odpovídající úprava našeho obsahu a reklamních opatření. V tom spočívá také náš oprávněný zájem ve smyslu výše zmíněných právních základů.

Použití technologie Nosto

Tato webová stránka používá technologii retargetingu společnosti Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlín („Nosto“). Tato technologie nám umožňuje cíleně oslovovat návštěvníky našich internetových stránek, kteří již projevili zájem o náš obchod a naše produkty, personalizovanou a zájmově orientovanou reklamou. Reklamní prostředky jsou zobrazovány na základě analýzy dřívějšího uživatelského chování na bázi cookies, přičemž nejsou ukládány žádné osobní údaje. V případech technologie retargetingu se do vašeho počítače nebo mobilního koncového zařízení uloží soubor cookie, který shromažďuje pseudonymizované údaje o vašich zájmech a individuálně přizpůsobuje reklamu uloženým informacím. Tyto cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního koncového zařízení. Díky tomu vám bude zobrazována reklama, která s vysokou pravděpodobností bude odpovídat vašemu zájmu o produkty a informace. Pokud shromážděné informace obsahují odkaz na konkrétní osoby, budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zobrazování personalizované reklamy a průzkumu trhu. Ukládání reklamních cookies můžete trvale zakázat tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby v budoucnu nebyly do vašeho počítače ukládány žádné cookies, příp. aby dříve uložené cookies byly vymazány. Deaktivace všech cookies však může vést k tomu, že některé funkce na našich internetových stránkách již nebudou dostupné.

Kromě toho používáme Nosto na základě vašeho souhlasu, a tím i na právním základě zakotveném v čl. 6 odst. 1 větě 1. písm. a) k tomu, abychom vám na základě navštíveného obsahu zasílali prostřednictvím e-mailu informace a reklamu týkající se produktů, které jsou pro vás potenciálně atraktivní.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů týkající se reklamy a Nosto jsou k dispozici k nahlédnutí na následující adrese: http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

8 Použití pluginů sociálních sítí a mediálních služeb

Sociální pluginy

(1) V současnosti používáme následující pluginy sociálních sítí: Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Přitom používáme tzv. řešení dvou kliknutí. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, nejsou poskytovatelům pluginů zprvu předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu poznáte podle označení v poli nad jeho iniciálami nebo podle loga. S poskytovatelem pluginu můžete komunikovat přímo prostřednictvím uvedeného tlačítka. Pouze pokud kliknutím aktivujete označené pole, obdrží poskytovatel pluginu informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Zároveň budou poskytovateli pluginu předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. V případě sociálních sítí Facebook a Xing je podle těchto poskytovatelů IP adresa v Německu ihned po přijetí anonymizována. Aktivací pluginu tak dochází k předání osobních údajů konkrétnímu poskytovateli pluginu, který je ukládá (v případě amerických poskytovatelů ve Spojených státech). Vzhledem k tomu, že poskytovatelé pluginů shromažďují údaje především prostřednictvím cookies, doporučujeme vám před kliknutím na šedé políčko vymazat všechny cookies v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

(2) Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje ani na způsob jejich zpracování a není nám znám rozsah shromažďování údajů, účel zpracování ani doba uchovávání. Rovněž nemáme k dispozici žádné informace týkající se výmazu údajů shromážděných poskytovatelem pluginu.

(3) Poskytovatel pluginu ukládá údaje, které o vás shromažďuje, jako uživatelské profily a tyto profily následně používá pro reklamní účely, pro účely průzkumu trhu nebo úpravu webové stránky odpovídající jeho potřebám. Účelem takového vyhodnocování je (i u nepřihlášených uživatelů) především zobrazování vhodné reklamy a informování jiných uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti tvorbě těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na konkrétního poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů vám umožňujeme vstupovat do interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli dále zlepšovat naši nabídku a zvyšovat její atraktivitu pro vás jako uživatele. Právním základem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

(4) K předání údajů dochází nezávisle na tom, zda máte u poskytovatele pluginu zřízený účet a zda jste k němu přihlášeni. Jste-li u poskytovatele pluginu přihlášeni, budou vaše údaje, shromážděné na našich internetových stránkách, přímo přiřazeny účtu, který jste si zřídili u poskytovatele pluginu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. vytvoříte odkaz na stránku, uloží poskytovatel pluginu i tuto informaci do vašeho uživatelského účtu a veřejně ji předá vašim kontaktům. Doporučujeme vám, abyste se po použití sociální sítě vždy odhlásili ze svého účtu, zejména pak před aktivací tlačítka, neboť tak můžete zabránit přiřazení svých údajů k profilu u poskytovatele pluginu.

(5) Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu najdete v následně uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů. Najdete tam i další informace týkající se vašich souvisejících práv a možností nastavení pro ochranu soukromí.

(6) Adresy jednotlivých poskytovatelů pluginů a URL odkazující na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook se řídí zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.Twitter se řídí zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy Pinterest se řídí zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  4. d) Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na https://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram se řídí zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Začlenění videí z YouTube

(1) Do naší online nabídky jsme začlenili videa z YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a mohou být přehrána přímo na naší webové stránce. Všechna tato videa podléhají tzv. rozšířenému režimu ochrany osobních údajů, což znamená, že pokud videa nepřehrajete, nebudou žádné údaje o vás jako uživateli předány YouTube. Údaje uvedené v odstavci 2 budou přeneseny až v okamžiku, kdy videa přehrajete. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

(2) Když navštívíte naši webovou stránku, obdrží YouTube informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku našeho webu. Zároveň budou YouTube předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda YouTube má či nemá k dispozici uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni. Jste-li přihlášeni na Googlu, budou vaše údaje přímo přiřazeny vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly přiřazeny vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit z účtu. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a tyto profily následně používá pro reklamní účely, pro účely průzkumu trhu nebo úpravu webové stránky odpovídající jeho potřebám. Účelem takového vyhodnocování je (i u nepřihlášených uživatelů) především nabízení vhodné reklamy a informování jiných uživatelů této sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti tvorbě těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.

(3) Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování prostřednictvím YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Najdete tam i další informace týkající se vašich práv a možností nastavení pro ochranu soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje také ve Spojených státech amerických a řídí se zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10 Vlastní okruhy uživatelů na Facebooku

(1) Webová stránka dále používá vlastní okruhy uživatelů, funkci remarketingu společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Díky této funkci může být uživatelům webové stránky v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook či jiných webových stránek, které tuto funkci využívají, zobrazována zájmově orientovaná reklama („Facebook reklamy“). Cílem je nabídnout vám reklamu, která vzbuzuje váš zájem, aby pro vás naše webová stránka byla ještě atraktivnější.

(2) Z důvodu použitých marketingových nástrojů navazuje váš prohlížeč automaticky spojení se serverem Facebooku. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které jsou shromažďovány Facebookem prostřednictvím tohoto nástroje a informujeme vás proto podle našeho stavu vědomostí: Začleněním vlastních okruhů uživatelů získává Facebook informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo že jste klikli na jeden z našich inzerátů. Pokud jste registrovaným uživatelem jedné ze služeb Facebooku, může Facebook vaši návštěvu přiřadit vašemu účtu. I když nejste na Facebooku registrováni, resp. nejste přihlášeni ke svému účtu, může se stát, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky.

(3) Vlastní okruhy uživatelů mohou přihlášení uživatelé deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

(4) Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace o zpracování údajů Facebookem najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Back to top