Dirk Engehausen (CEO)

Dirk Engehausen vystudoval obchod, ale než v roce 1994 začal budovat kariéru v LEGO GmbH, byl námořním důstojníkem. Vyzkoušel si odbyt a marketing a v roce 2004 se stal ředitelem pro střední a jižní Evropu. V roce 2012 postoupil na pozici celoevropského ředitele a stal se tak členem řídicího týmu skupiny LEGO. Na krátkou dobu si odskočil do sektoru spotřebního zboží a stal se ředitelem odbytu Tchibo GmbH, ale začátkem roku 2015 jej znovu přitáhly hračky a stal se generálním ředitelem skupiny Schleich.

Ve své stávající funkci nese Dirk Engehausen hlavní odpovědnost za marketing, strategický obchodní rozvoj, odbyt v Severní Americe, řízení lidských zdrojů a kvality, technickou oblast, kmenová data a řízení projektů a inovací.