Hver dag er noget særligt

Kære forældre, kære givere

I vores moderne og hektiske tider er det mig en stor glæde at kunne arbejde for en virksomhed, der stadigvæk sætter velkendte, traditionelle og holdbare produkter i højsædet. Samtidigt lykkes det os med Schleich figurerne og lege-sættene at have fingeren på tidens puls og til stadighed at videreudvikle vores sortiment. På den måde er vi i stand til på basis af 80 års erfaring at tilbyde børnene legetøj, der skaber vedvarende glæde og emotionel værd.

Med vore naturtro figurer, inspirerende lege-sæt og de historier, der udspringer heraf, understøtter vi aktivt en tilknytning til den natur, vi alle er en del af, med dens mangfoldighed og fascination. Samtidigt befordrer legen med vore realistiske og håndgribelige produkter ikke kun børnenes finmotorik; børnene bibringer sig selv yderligere evner, der har betydning for deres udvikling. At lære nyt på legende vis er en central del af det hele – og det så ganske uden „løftet pegefinger“.

De mange daglige henvendelser og billeder fra vore fans vidner om, at vi er på rette kurs. Det er en konstant og god fornemmelse at vide, at jeg sammen med alle vore medarbejdere hos Schleich er med til at yde et meningsfyldt samfundsmæssigt bidrag. Lysende øjne hos børnene og glæde hos vore designere over at skabe naturtro figurer og noget, der rent faktisk er „begribeligt“ er en stærk motivation, der gør hver dag til noget særligt.

Jeg ønsker jer og jeres børn rigtig megen glæde med at opdage og udforske vores mangfoldige Schleich-verden!

Med venlig hilsen,
Dirk Engehausen (CEO)