Compliance at schleich®1

Vi vækker fornøjelsen ved fantasifuld historiefortælling hos alle børn. Hvert af vores produkter er tro mod detaljer, de er fremstillet med den højeste kvalitet og autenticitet for at sætte gang i børns fantasi.
I en verden, der er i færd med at forandres, har vi et særligt ansvar - både for medarbejdernes velbefindende og for beskyttelsen af vores børn og det miljø, som de vokser op i. Integritet og pligtfølelse er hjørnestenene i vores succes som iværksætter og danner grundlaget for vores omgang med hinanden, vores kunder, partnere og offentligheden.
Vi stræber ikke kun efter at handle i overensstemmelse med loven, men også efter at leve op til vores sociale ansvar både lokalt og globalt. Vi ønsker at opnå vores forretningsmål i fællesskab og vi tilskynder til fri tænkning og individuel karakterudvikling hos vores børn.

 

Compliance er mere end blot et ord, for mig er det et etisk løfte, som gør det muligt for forbrugere, kunder, leverandører, samfundet og alle andre interessenter at have tillid til schleich® som brand, som arbejdsgiver og som en inspirerende kilde til grænseløs leg og kreativitet.
 

schleich® global code of conduct 

Vores adfærdskodeks

Disse retningslinjer er forankret i vores globale adfærdskodeks som en vigtig del af vores compliance management system.


schleich® global code of conduct forpligter alle vores medarbejdere til at overholde loven og de interne retningslinjer og direktiver og danner dermed grundlaget for vores altid lovlige og faire omgang med medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter og tredjeparter.


Alle medarbejdere hos schleich® går foran med et godt eksempel ved at overholde og implementere vores globale adfærdskodeks.

 

Du kan downloade den aktuelle version af vores global code of conduct her .

 

 

schleich® integrity line

Vores globale whistleblowing-system

For at forebygge eller identificere forseelser har schleich® et beskyttet whistleblower-system. schleich® integrity line er en vigtig del af det globale schleich® compliance management system og et vigtigt instrument for god virksomhedsledelse. Hermed giver vi vores medarbejdere, kunder, leverandører, deres medarbejdere og andre tredjeparter mulighed for at indberette mistanke om overtrædelse af gældende lovgivning eller interne retningslinjer for overholdelse og stille generelle spørgsmål om overholdelse på engelsk, tysk eller kinesisk. Konkrete indberetninger om mistænkelig aktivitet undersøges fortroligt af vores compliance officer. Du vil forblive anonym, medmindre du bevidst beslutter dig for at afsløre din identitet.

Her kommer du til schleich® integrity line.

 

1 schleich® omfatter Schleich GmbH og alle andre virksomheder, der hører til schleich®. 
2Af hensyn til lettere læsbarhed må vi kun bruge én kønsform. Enhver anden kønsform er dog udtrykkeligt ment hermed

Back to top