Vaatimustenmukaisuus schleichilla®1

Herätämme kaikissa lapsissa mielikuvituksellisen tarinankerronnan ilon. Jokainen tuotteemme valmistetaan laadukkaasti, yksityiskohtaisesti ja aidosti, jotta lasten rajaton mielikuvitus pääsee valloilleen.
 
Alati muuttuvassa maailmassa meillä on erityinen vastuu sekä työntekijöidemme hyvinvoinnista että lastemme ja heidän kasvuympäristönsä suojelusta. Rehellisyys ja vastuullinen liiketoiminta ovat yrityksemme menestyksen kulmakiviä, ja ne muodostavat perustan sille, miten toimimme toistemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden osapuolten kanssa.
 
Tavoitteenamme ei ole ainoastaan harjoittaa lainmukaista liiketoimintaa vaan myös toteuttaa yhteiskuntavastuutamme niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Haluamme yhdessä saavuttaa liiketoimintatavoitteemme ja edistää lastemme vapaata ajattelua ja yksilöllistä luonteen kehitystä.

 

Vaatimustenmukaisuus on enemmän kuin pelkkä sana – minulle se on eettinen lupaus siitä, että kuluttajat, asiakkaat, toimittajat, yhteiskunta ja kaikki muut sidosryhmät voivat luottaa schleichiin® merkkinä, työnantajana ja rajattoman leikin ja luovuuden inspiroivana lähteenä.

 

schleich® Global Code of Conduct

Eettiset periaatteet

Nämä ohjeet sisältyvät maailmanlaajuisiin eettisiin periaatteisiimme olennaisena osana vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmäämme.
schleichin® maailmanlaajuiset eettiset ohjeet velvoittavat kaikki työntekijämme noudattamaan lainsäädäntöä sekä sisäisiä ohjeita ja käytäntöjä ja muodostavat siten perustan reilulle ja aina lainmukaiselle tavallemme toimia työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja kolmansien osapuolten kanssa.
 
Jokainen schleichin® työntekijä toimii hyvänä esimerkkinä noudattamalla ja toteuttamalla maailmanlaajuisia eettisiä ohjeitamme.
 

Maailmanlaajuisten eettisten ohjeiden uusin versio on nyt ladattavissa täällä.

schleich® Integrity Line

Maailmanlaajuinen järjestelmämme väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi tai tunnistamiseksi schleich® käyttää suojattua ilmoituskanavaa. schleich® Integrity Line on olennainen osa schleichin® maailmanlaajuista vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmää sekä yrityksen hyvän hallintotavan tärkeä apuväline.
Tarjoamme työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme, heidän työntekijöilleen ja muille kolmansille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä sovellettavan lainsäädännön tai sisäisten vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen rikkomuksista sekä esittää yleisiä vaatimustenmukaisuutta koskevia kysymyksiä englanniksi, saksaksi tai kiinaksi.
Vaatimustenmukaisuudesta vastaava Compliance Officer tutkii väärinkäytösepäilyjä koskevat konkreettiset ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoittaja pysyy nimettömänä, ellei hän itse päätä paljastaa henkilöllisyyttään.
 

Siirry schleich® Integrity Line ‑palveluun.

 

1 schleich® käsittää Schleich GmbH ‑yrityksen sekä kaikki muut schleich®-merkkiin liittyvät yritykset.

 

Back to top