Compliance@schleich®1

Wij wekken bij alle kinderen het plezier aan fantasievolle verhalen. Wij produceren elk product volgens de hoogste kwaliteitsnormen en met veel aandacht voor details en levensechtheid om de grenzeloze verbeeldingskracht van kinderen te prikkelen.


In een wereld van voortdurende verandering dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid, zowel voor het welzijn van onze medewerkers², als ook voor de bescherming van onze kinderen en de omgeving waarin zij opgroeien. Integer en plichtsbewust optreden zijn de pijlers voor het succes van onze onderneming en de basis voor de manier waarop met elkaar omgaan en met onze klanten, partners en het publiek.


Ons streven is niet alleen te handelen in overeenstemming met de wet, maar ook om nationaal en internationaal onze maatschappelijke verantwoording te nemen. Wij willen samen onze zakelijke doelen bereiken en het vrije denken en de persoonlijke vorming van onze kinderen bevorderen.

 

Compliance is meer dan alleen maar een woord. Voor mij is het een ethische belofte die consumenten, leveranciers, de samenleving en alle andere belanghebbenden de zekerheid geeft te kunnen vertrouwen op schleich® als merk, werkgever en bron van inspiratie voor grenzeloos spelen en onbeperkte creativiteit.
Dirk Engehausen
CEO

schleich® Global Code of Conduct

Nuestro Código de conducta

Deze leidraad is verankerd in onze Global Code of Conduct als een wezenlijk onderdeel van ons Compliance Managementsysteem.
De schleich® Global Code of Conduct verplicht al onze medewerkers tot naleving van wetgeving en interne aanwijzingen en richtlijnen. De gedragscode is de basis voor een eerlijke, juridisch correcte omgang met medewerkers, klanten, leveranciers, concurrerende bedrijven en derden.


Bij de naleving en uitvoering van onze Global Code of Conduct geeft iedere medewerker van schleich® het goede voorbeeld.

 

De actuele versie van onze Global Code of Conduct is hier beschikbaar als download.

schleich® Integrity Line

Ons internationale systeem ter bescherming van klokkenluiders

Om wangedrag te voorkomen of aan het licht te brengen, heeft schleich® een systeem ter bescherming van klokkenluiders. De schleich® Integrity Line is een wezenlijk onderdeel van het internationale systeem voor Compliancemanagement van schleich® en een belangrijk instrument voor een goede bedrijfsvoering.
Met de Integrity Line bieden wij onze medewerkers, klanten, leveranciers, hun medewerkers en andere derden de mogelijkheid vermeende inbreuken op de geldende wetgeving of interne richtlijnen voor compliance te melden en algemene vragen over compliance te stellen in het Engels, Duits of Chinees.
Onze Compliance Officer zal concrete meldingen van verdachte zaken discreet onderzoeken. U blijft anoniem, tenzij u er bewust voor kiest uw identiteit te onthullen.

 

Hier komt u bij schleich® Integrity Line.

1schleich® omvat Schleich GmbH en alle andere ondernemingen die deel uitmaken van schleich®
2 Om redenen van een betere leesbaarheid gebruiken wij slechts een geslachtsvorm, waarbij wij uitdrukkelijk vermelden dat alle andere geslachten ingesloten zijn

Back to top