Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de waren in ontvangst zijn genomen door u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht moet u ons, Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 Schwäbisch Gmünd, Duitsland, telefoon: +49 (0) 7171 8001 0, e-mail:schleich-nl@schleich-s.com middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld in een brief die per post wordt verstuurd, fax, of in een e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, hetgeen echter niet is voorgeschreven.

Om de herroepingstermijn aan te houden, kunt u ermee volstaan de mededeling dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn voor het recht verstrijkt.


De gevolgen van de herroeping

Als u gebruikt maakt van het recht deze overeenkomst te herroepen, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de kosten voor verzending (uitgezonderd de extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden voordelige standaardverzending) onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de datum dat uw herroeping bij ons is binnengekomen terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval zullen wij u vanwege deze terugbetaling kosten berekenen. Wij kunnen afzien van terugbetaling tot wij de artikelen weer in ons bezit hebben, of totdat u hebt aangetoond dat u ze hebt teruggezonden, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet.

In ieder geval moet u de artikelen onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de datum dat u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst aan ons terugsturen of aan ons afleveren. Er is voldaan aan de termijn als u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De kosten voor terugzending zijn voor onze rekening.

U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de artikelen als bij controle van de toestand, eigenschappen en functioneren blijkt dat deze waardevermindering te wijten is aan een onzorgvuldige omgang van u met de artikelen.

Er is geen herroepingsrecht bij overeenkomsten voor verkoop op afstand

  • die wij aangaan met ondernemingen in de zin van art. 14 BGB (vgl. Burgerlijk Wetboek),
  • voor de levering van artikelen die niet standaard geproduceerd zijn en waarbij een persoonlijke keuze of bepaling van de consument van doorslaggevend belang is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • voor de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking wanneer de verzegeling na aflevering is geopend,
  • voor de levering van kranten, tijdschriften of andere bladen, met uitzondering van abonnementen.


Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons opsturen.)
Aan Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 Schwaebisch Gmünd, Duitsland, e-mail: schleich(at)schleich-s.de schleich-nl(at)schleich-s.com

Hierbij heroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienstverlening (*)

besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

Datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Back to top