Dirk Engehausen (CEO)

Dirk Engehausen var marineoffiser før han begynte hos LEGO GmbH i 1994. Etter stillinger innen salg og markedsføring, ble han administrerende direktør for Sentral- og Sør-Europa i 2004. I 2012 ble han Europa-sjef for selskapet og medlem av LEGOs konsernledelse. Etter et mellomspill i forbruksvareindustrien, som salgsdirektør i Tchibo GmbH, gikk han tilbake til leketøyindustrien tidlig i 2015 som konsernsjef i Schleich-konsernet.

I sin nåværende stilling har Engehausen hovedansvar for avdelingene markedsføring, strategisk forretningsutvikling, salg i Nord-Amerika og personale samt kvalitetsstyring, teknikk, stamdata og prosjekt- og innovasjonsutvikling.