Compliance @ schleich®1

Vi vekker til live gleden ved fantasifull historiefortelling hos alle barn. Hvert eneste av våre produkter produseres med førsteklasses kvalitet og nøyaktige detaljer og autentisitet, slik at barnas grenseløse forestillingskraft kan tennes.
 
I en verden preget av endringer bærer vi et spesielt stort ansvar - både for våre medarbeideres² ve og vel og for å beskytte våre barn og miljøet de vokser opp i. Rettskaffen og pliktoppfyllende handling er selve grunnsøylene i vår bedriftsmessige fremgang, og danner grunnlaget for vår omgang med hverandre, med våre kunder, samarbeidspartnere og offentligheten.
 
Våre krav til oss selv er å ikke bare handle i samsvar med lovbestemmelser, men også å ivareta vårt samfunnsmessige ansvar både på stedet og globalt. Vi ønsker å nå våre forretningsmessige mål i fellesskap, og oppmuntre og løfte våre barn til å bli frittenkende individer med unike personligheter.
 
 

Compliance er mer enn bare et ord, for meg er det et etisk løfte som gjør det mulig for forbrukere, kunder, leverandører, samfunnet og alle andre interessegrupper å stole på schleich® som merke, arbeidsgiver og inspirerende kilde for grenseløs lek og kreativitet.

schleich® Global Code of Conduct

Vår atferdskodeks

Disse grunnleggende tankene er fast forankret i vår Global Code of Conduct som vesentlig bestanddel av vår Compliance Management System.
 
schleich® Global Code of Conduct forplikter alle våre medarbeidere til å overholde lover og regler og til å følge interne spesifikasjoner og retningslinjer, og danner slik selve fundamentet for vår konsekvent rettferdige omgang, med medarbeidere, kunder, leverandører, konkurrenter og tredjepart, og til enhver tid etter gjeldende bestemmelser.
 
Ved å overholde og implementere vår Global Code of Conduct går hver medarbeider hos schleich® foran med godt eksempel.
 

Den til enhver tid gyldige versjonen av vår Global Code of Conduct kan lastes ned her.

schleich® Integrity Line

Vårt globale varslingssystem

For å forhindre eller avdekke feilaktige handlinger har schleich® et beskyttet varslingssystem. schleich® Integrity Line utgjør en vesentlig del av det globale schleich® Compliance Management System og er et viktig instrument for god forretningsledelse. Med dette tilbyr vi våre medarbeidere, kunder, leverandører, deres medarbeidere og andre tredjeparter muligheten til å rapportere antatte brudd på gjeldende rett eller interne Compliance-retningslinjer, og til å stille generelle Compliance-spørsmål på engelsk, tysk eller kinesisk. Konkrete rapporter om mistanke kontrolleres fortrolig av vår Compliance Officer. Her forblir du anonym, med mindre du uttrykkelig ønsker å offentliggjøre identiteten din.

 

Her kommer du til schleich® Integrity Line.

 

1 schleich® omfatter Schleich GmbH samt alle andre bedrifter som tilhører schleich®
² For å gjøre lesbarheten så enkel som mulig benytter vi kun én kjønnsform. Her menes uttrykkelig alltid også alle andre kjønnsformer.
Back to top