Lekeuniverset vårt gjør alt mulig

Lekende lett føres barna inn i sine konkrete omgivelser og naturens uforlignelighet. Derfor lønner det seg alltid å se ut over papirets og skjermens todimensjonale bilde, gripe tak i noe fysisk og få oppdagelser og opplevelser med flere sanser enn øyet kan gi. I den sammenheng kan det naturlige livsrommet tilby en ramme for en imaginær verden der pusen og voffen helt naturlig deler samme hjem. Når barna vokser, blir voffen til hund. Gleden ved å leke forblir likevel uforandret – man blir dermed aldri utlært, uansett alder.

Den naturlige sammensetningen gir en sunn relasjon til virkeligheten, som likevel både kan og skal avbrytes av den barnlige forestillingen. For kreativiteten og forestillingsevnen er det derfor viktig at den nordtyske gården ikke bare er forbeholdt kalven, grisen og gåsa. Også pingvinen og dovendyret kan etablere vennskap, og tas imot midt blant de andre. Barn opplever en abstrakt bevissthet om en unik kombinasjon som de kun sjelden får oppleve, men tenker bevisst på tvers av denne og lærer seg dermed en åpenhet for noe helt nytt. Fri tenking og individuell utvikling av personligheten fremmes, samtidig som glade, lysende barneøyne alltid står i forgrunnen. Fordi vi er oss disse verdiene bevisst, utformer vi dyrene med største omhu, sjel og hjerte for til slutt å skape en unik forbindelse som varer et helt liv og som etter mange årtier også minner voksne mennesker om en ubekymret barndom.

 

Back to top