Dirk Engehausen (CEO)

Dirk Engehausen, dyplomowany sprzedawca, pełnił funkcję oficera marynarki, zanim w 1994 r. rozpoczął swoją karierę w spółce LEGO GmbH. Początkowo pracował w dziale sprzedaży i marketingu, a w 2004 r. objął funkcję prezesa i przejął odpowiedzialność za dział Europy Środkowej i Południowej. W 2012 r. awansował na stanowisko dyrektora działu ds. Europy i tym samym został członkiem kadry kierowniczej grupy LEGO. Przez krótki okres pracował jako dyrektor ds. sprzedaży w spółce Tchibo GmbH, a z początkiem 2015 r. powrócił jako CEO grupy Schleich do branży zabawek.

Na obecnym stanowisku odpowiedzialny jest za zespół ds. sprzedaży i marketingu, dział personalny oraz strategiczny kierunek rozwoju biznesu.