Dirk Engehausen (CEO)

Innan Dirk Engehausen såg till att Schleich-figurerna kunde skeppas över kontinenten och de sju världshaven arbetade han fram till 1994 som marinofficer. Därefter påbörjade han karriär i leksaksbranschen som ekonom på LEGO GmbH och efter olika befattningar inom försäljning och marknadsföring blev han 2004 försäljningschef för Central- och Sydeuropa. 2012 avancerade han till Europachef och blev medlem i LEGO-koncernens företagsledning. Efter en avstickare till konsumentvarubranschen som försäljningschef på Tchibo GmbH återvände han i början av 2015 till leksaksbranschen och är sedan dess VD i Schleich-koncernen.

I sin nuvarande position har Dirk Engehausen huvudansvar för marknadsföring, strategisk affärsutveckling, försäljning i Nordamerika, personal samt kvalitetshantering, teknik, stamdata och projekt- och innovationsförvaltning.

Back to top