Kvalitet och säkerhet i fokus

Vi är stolta över alla våra figurer, framför allt över deras kvalitet och säkerhet. Och kvalitetstänkandet har vi med oss redan från början.

Idéerna till nya produkter utvecklar vi uteslutande internt. Här tar vi hänsyn till resultaten från våra marknadsundersökningar och barnens önskemål. När vi tar fram en ny figur lägger vi stor uppmärksamhet på detaljer, vilket innebär att vi låter utvecklingsarbetet ta lång tid. Utifrån fotografier, teckningar eller förlagor från fackböcker skapar våra designer först perfekta bilder genom konstnärligt handarbete. Därefter står det dem fritt att arbeta traditionellt med vax eller digitalt vid en dator. Här är det egentligen bara verktygen som skiljer sig åt, principen är densamma.

Hur lång tid modelleringen tar beror på själva figuren: För en hund krävs två veckor, en häst modellerad in till minsta tagel tar tre veckor och en dinosaurie kan ta upp till åtta veckor. Varje hår och varje veck bearbetas för sig – ett arbete som kräver mycket tålamod. Om sedan den första modellen klarar alla tester tillverkas en prototyp av konstharts. Och om inte förr rådfrågar vi nu specialister från museer eller djurparker. Först när prototypen har godkänts av kritiska ögon med höga krav och vi har en naturtrogen avbild är vi nöjda.

Vi håller även vårt kvalitetslöfte i produktionen: varje enskild figur kontrolleras och handmålas steg för steg med stor skicklighet. Vi använder endast helt ofarliga material och lämnar dem regelbundet till oberoende laboratorier för att testas och godkännas. Även materialleverantörerna omfattas av stränga kontroller. De produkter du köper uppfyller därmed alla gällande nationella och internationella krav, bland andra europeiska leksaksdirektivet 2009/48/EG, DIN EN 71 och den internationella standarden Toy Standards ASTM F963-2008.