Ingen dag är den andra lik

Bästa föräldrar, bästa kunder!

I dagens mycket snabbföränderliga värld är jag särskilt stolt över att arbeta på ett företag som fortfarande satsar på det beprövade, traditionella och beständiga. Men samtidigt lyckas vi med våra Schleich-figurer och lekset att följa med aktuella trender och ständigt utveckla vårt sortiment. På så sätt kan vi efter 80 år fortfarande erbjuda barnen leksaker som verkligen betyder något för dem och skänker dem långvarig glädje.

Tack vare våra originaltrogna figurer, inspirerande lekset och berättelser som handlar om våra figurer får barnen ett förhållande till naturen och dess mångfald och fascination. Samtidigt främjar leken med våra realistiska och konkreta produkter inte bara barnens finmotorik utan tränar även upp andra färdigheter som är viktiga för utvecklingen. Här står lekfullt lärande alltid i fokus – helt utan pekfingrar.

Att vi är på rätt spår bevisas av de många brev och foton som vi varje dag får från våra fans. Det gläder mig oerhört och ger mig känslan av att jag och alla Schleich-medarbetare bidrar till samhället på ett meningsfullt sätt. Glädjen i barnens ögon, stoltheten hos våra formgivare när de tar fram de naturtrogna figurerna och entusiasmen över att faktiskt ha utvecklat något ”gripbart” motiverar mig nu och kommer att fortsätta motivera mig även i framtiden.

Jag önskar dig och dina barn mycket nöje när ni upptäcker och utforskar våra olika Schleich-världar!

Bästa hälsningar
Dirk Engehausen (CEO)