Med vårt lekuniversum blir det verklighet

På ett lekfullt sätt får barnen en uppfattning om sin konkreta omvärld och det unika i naturen. Här är det viktigt att se bortom den tvådimensionella bilden på pappret och skärmen och vidröra, upptäcka och uppleva med mer än bara synen. Den naturliga livsmiljön bildar en ram för en imaginär värld där kissen och vovven delar ett hem på ett naturligt sätt. Och allteftersom barnet växer blir vovven en hund. Lekglädjen finns dock kvar och barnen kan fortsätta lära sig i alla åldrar.

Den naturliga kombinationen ger en hälsosam relation till verkligheten, som alltid kan och bör avbrytas av barnets fantasi. Det är därför viktigt för kreativiteten och fantasin att den nordtyska hästgården inte bara är reserverad för kalvar, grisar och gäss. Pingviner och sengångare välkomnas också i gänget. Barn utvecklar en abstrakt medvetenhet om att de sällan kommer att se denna unika kombination i verkliga livet, men kan medvetet ignorera det och lär sig vara öppna för nya saker. Fritt tänkande och individuell karaktärsutveckling uppmuntras, alltid med barnens entusiasm i förgrunden. Eftersom vi månar om dessa värden lägger vi själ och hjärta i att utforma våra djur så att de skapar en unik anknytning som finns kvar livet ut och påminner vuxna om en sorglös och bekymmersfri barndom även årtionden senare.

Back to top