Vårtsvin

Vårtsvin

Katalognummer
14843
Vårtsvinet från Schleich® WILD LIFE har egendomliga vårtor och böjda betar som kan bli upp till 30 cm långa.
  • Detaljer
  • Mer information
Detaljer
Mått
8,2 x 2,7 x 4,9 cm (B x D x H)
Åldersrekommendation
3-8 År
  • Schleich®-figurerna är alla detaljtroget modellerade och erbjuder pedagogiskt givande lekstunder.
  • Artikeln tillhör temavärlden WILD LIFE och lämpar sig för barn mellan 3 och 8 år.
Mer information
Vårtsvinet från Schleich® WILD LIFE är ett däggdjur som lever i Afrika och främst livnär sig på rötter, knölar och bär. Det har vårtformade utväxter under ögonen och ovanför nosen. Det är dock inga riktiga vårtor utan snarare särskilt tjock hud, som skyddar djuret från att skadas i strid. För att försvara sig mot lejon, hyenor, leoparder och vildhundar använder vårtsvinet sina betar.

Roliga fakta

När vårtsvinet ska gräva använder det inte sina betar utan istället trynet och hovarna.

Vetenskapliga fakta

  • Vetenskapligt namn : Phacochoerus aethiopicus
  • Global startsida : Afrika
  • Status för bevarande : Livskraftig
  • Primär livsmiljö : SavannSavann