Leikkimaailmoissamme kaikki on mahdollista

Lapset voi johdatella tutustumaan omaan ympäristöönsä ja luonnon ihmeellisyyksiin leikin keinoin. Siksi kannattaakin siirtää katseet paperilla tai kuvaruudulla näkyvää kaksiulotteista kuvaa pidemmälle, johonkin uusin aistein koettavaan. Luonnollinen elintila voi tarjota kehykset mielikuvitusmaailmalle – kisu ja hauva voivat jakaa yhteisen kodin. Lapsen kasvaessa kisusta tulee kissa ja hauvasta koira, mutta leikin ja oppimisen ilo säilyy ikätasolta toiselle.

Luonnollinen valikoimamme tarjoaa luontaisen viitekehyksen reaalimaailmaan, jonka kuitenkin voi ja saa rikkoa lapsenomaisen mielikuvituksen keinoin. On luovuuden ja kuvittelukyvyn kannalta tärkeää, että maatilalla on sijaa muillekin kuin vasikoille, sioille ja hanhille. Myös pingviineillä ja laiskiaisilla on lupa ystävystyä, ja ne otetaan vastaan avosylin. Lapsille kehittyy abstrakti tietoisuus siitä, että erikoiseen kokoonpanoon ei välttämättä tosielämässä törmää, mutta siitä ei tarvitse välittää. Tällä tavoin he oppivat olemaan avoimia kaikelle uudelle, mikä edistää vapaata ajattelua ja kehittää yksilöllisiä luonteenpiirteitä. Kaiken aikaa keskiössä on kuitenkin lasten riemu. Näihin arvoihin nojaten valmistamme eläinhahmomme erityisellä huolella, koko sydämestämme, luodaksemme erityisen, elämänmittaisen siteen – jotta myös aikuiset vielä vuosikymmenten kuluttua muistaisivat huolettoman lapsuutensa.