Zgodność @ schleich®1

Budzimy frajdę w pełnym fantazji opowiadaniu historii we wszystkich dzieciach. Każdy z naszych produktów produkowany jest z najwyższą jakością, wiernością do szczegółu i autentycznością, żeby bezgraniczna wyobraźnia dzieci mogła zostać rozbudzona.
 
W świecie nacechowanym przemianami ponosimy przy tym szczególną odpowiedzialność - zarówno za pomyślność naszych pracowników2 jak i za ochronę naszych dzieci i środowiska, w którym dorastają. Nieskazitelne i obowiązkowe działanie to podstawowe filary sukcesu naszego przedsiębiorstwa i tworzą one podstawę naszych wzajemnych kontaktów, z naszymi klientami, partnerami i publicznością.
 
Naszą ambicją jest dzialanie nie tylko w zgodzie z ustawami, lecz także sprostanie naszej społecznej odpowiedzialności na miejscu jak i globalnie. Chcemy wspólnie promować nasze cele biznesowe i swobodne myślenie oraz indywidualne kształtowanie charakteru naszych dzieci.

 

Zgodność to więcej niż słowo, dla mnie to etyczna obietnica, ponieważ umożliwia konsumentom, klientom, dostawcom, społeczeństwu i wszystkim innym grupom zainteresowań zaufać schleich® jako marce, jako pracodawcy i jako inspirującemu źródłu zabawy i kreatywności bez granic.
Dirk Engehausen
Dyrektor generalny
 

schleich® Global Code of Conduct

Nasz kodeks postępowania

Te barierki ochronne są zakotwiczone w naszym Global Code of Conduct jako istotny składnik naszego systemu zarządzania zgodnością.
 
schleich® Global Code of Conduct zobowiązuje wszystkich naszych współpracowników do zachowania prawa i ustaw oraz do przestrzegania wewnętrznych wytycznych i dyrektyw i tworzy tym samym fundament naszych stale zgodnych z prawem i uczciwych kontaktów ze współpracownikami, klientami , dostawcami, konkurentami i osobami trzecimi.
 
Podczas przestrzegania i wdrażania naszego Global Code of Conduct każdy współpracownik w schleich® daje dobry przykład.

 

Każdorazowo aktualna wersja naszego Global Code of Conduct jest tu do pobrania.

schleich® Integrity Line

Nasz globalny system sygnalizujący

W celu udaremnienia lub zidentyfikowania anormalnych zachowań, schleich® dysponuje chronionym systemem sygnalizującym. schleich® Integrity Line stanowi istotną część globalnego systemu zarządzania zgodnością schleich® oraz ważny instrument dobrego kierowania przedsiębiorstwem.Tym samym naszym współpracownikom, klientom, dostawcom, ich współpracownikom i pozostałym osobom trzecim oferujemy możliwość do zgłaszania podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa lub wewnętrznych dyrektyw zgodności i zadawania ogólnych pytań dotyczących zgodności po angielsku, niemiecku czy chińsku. Konkretne zgłoszenia podejrzeń będą poufnie sprawdzane przez naszego inspektora ds. zgodności. Przy tym pozostają Państwo anonimowi, chyba że świadomie zdecydują się Państwo na ujawnienie Państwa tożsamości.

Tutaj dotrą Państwo do schleich® Integrity Line.

1 schleich® obejmuje Schleich GmbH oraz wszystkie dalsze przedsiębiorstwa należące do schleich®
²Z przyczyn łatwiejszej czytelności ewentualnie używamy tylko jednej formy płci. Niniejszym używa się - tym wyrażamy także każdą inną formę płci.
Back to top