Polityka Prywatności

1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) Poniżej podajemy informację o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika na stronie.

(2) Administratorem na podst. art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia danych UE (RODO) jest

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Niemcy

T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

Dane kontaktowe naszego zakładowego inspektora ochrony danych:

Schleich GmbH
- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH -
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Niemcy

Email: datenschutz@schleich-s.de

(3) Podczas kontaktowania się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy przekazywane dane (adres e-mail, ew. imię oraz nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Wspomniane dane usuwamy, kiedy przechowywanie nie jest już dłużej konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli występują ustawowe zobowiązania do przechowywania.

(4) Jeżeli pojedyncze funkcje naszej oferty odnoszą się do usługodawcy, któremu udzielono zlecenia lub zamierzamy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy szczegółowo o poszczególnych procedurach. Podamy również ustalone kryteria okresu przechowywania.

2 Państwa prawa

(1) W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

– prawo dostępu do danych,

– prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych.

3 Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej tylko do celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Podczas oglądania przez Państwa naszej strony internetowej zbieramy poniższe dane, które są dla nas wymagane ze względów technicznych do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

–   adres IP

–   data i godzina wysłania żądania

–   różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)

–   treść żądania (konkretna strona)

–   status dostępu / kod odpowiedzi HTTP

–   przekazana każdorazowo ilość danych

–   strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie

–   przeglądarka

–   system operacyjny i jego interfejs

–   język i wersja przeglądarki

(2) Dodatkowo oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których podmiot wykorzystujący pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać aplikacji ani instalować wirusów na Państwa komputerze. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

(3) Stosowanie plików cookie:

  1. a) Na niniejszej stronie internetowej stosowane są poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostały objaśnione poniżej:

–   tymczasowe pliki cookie (patrz b)

–   stałe pliki cookie (patrz c).

  1. b) Pliki cookie tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Pliki cookie sesyjne są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.
  2. c) Pliki cookie stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  3. d) Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Informujemy jednak, że wówczas może się zdarzyć, że nie będą Państwo mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

4 Pozostałe funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego aspektu tej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których można korzystać w razie zainteresowania. W tym celu z reguły konieczne jest podanie danych osobowych, które wykorzystujemy do realizacji poszczególnych usług i dla których obowiązują wymienione wcześniej zasady przetwarzania danych.

(2) Częściowo do przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostali oni przez nas starannie dobrani i wyznaczeni, są zobowiązani naszymi instrukcjami oraz regularnie kontrolowani.

(3) Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, jeżeli razem z partnerami oferujemy udział w promocjach, konkursy, zawieranie umów lub tym podobne świadczenia. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo po podaniu swoich danych osobowych lub zapoznając się z poniższym opisem oferty.

(4) Jeżeli nasi dostawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), informujemy o skutkach takiego stanu rzeczy w opisie oferty.

(5) Na naszej stronie internetowej dajemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się po podaniu danych osobowych. Państwa dane zostaną wówczas wprowadzone w masce wprowadzania, przesłane do nas oraz zapisane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji nastąpią pytania o informacje wynikające z formularza rejestracyjnego i zostaną one przez nas zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku zgody użytkownika. Jeżeli rejestracja służy do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rejestracja nie jest konieczna do zawarcia umowy z użytkownikiem. Rejestracja użytkownika może być jednak konieczna do określonych funkcji o charakterze wartości dodanej, na przykład do przedstawienia historii zamówień.

(6)Do przetwarzania zapytań klientów korzystamy z platformy obsługi klienta Ticketsystem Zendesk firmy Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. W tym celu poprzez naszą stronę internetową gromadzimy potrzebne dane, np. nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail. Dzięki temu możemy udzielić Państwu potrzebnych informacji. Zendesk do certyfikowany uczestnik „Privacy Shield Frameworks”, spełniający minimalne wymagania w odniesieniu do zgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych w ramach powierzenia czynności przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk znajduje się w polityce prywatności Zendesk pod adresem http://www.zendesk.com/company/privacy. W razie pytań można zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych firmy Zendesk: privacy@zendesk.com

Zawarliśmy z Zendesk umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni realizujemy rygorystyczne przepisy niemieckich organów nadzoru ochrony danych podczas korzystania z Zendesk. Podstawą przetwarzania z Zendesk są, o ile udzielono zgody, art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a, o ile udzielono zgody ponadto lit. b, o ile przetwarzanie zapytania dotyczy przygotowania lub realizacji stosunku umownego oraz lit. f., jeżeli nie ma stosunku umownego, przy czym w tym przypadku w zakresie odpowiedzi na pytanie występuje nasz prawnie uzasadniony interes.

(7) Analiza danych statystycznych z Grow
Korzystamy z usług dostawcy Grow (Grow, LLC, 5314 River Run Dr., Suite 150, Provo, UT 84604, Stany Zjednoczone). Usługi te są wykorzystywane do generowania statystycznych ocen wydajności, sprzedaży i struktury klientów naszego sklepu i usług. Dane osobowe, na przykład interakcje z naszym działem obsługi klienta, mogą być przetwarzane w trakcie tej oceny. Same oceny nie zawierają żadnych danych osobowych. Grow, LLC, przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i zapewnia wystarczające gwarancje odpowiedniego poziomu ochrony danych poprzez certyfikację w ramach umowy o ochronie prywatności. Grow, LLC przetwarza dane osobowe w naszym imieniu tylko zgodnie z naszą instrukcją, a nie w żadnym innym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i zorientowanie na popyt oraz projektowanie naszych usług, jak również poprawa naszych usług i ofert.

5 Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

(1) Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili wycofać. Takie zgłoszone wobec nas wycofanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

(2) Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyważenie interesów, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostało przez nas przedstawione w opisie kolejnych funkcji. W razie skorzystania z takiego prawa do sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie mielibyśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zakończymy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź przedstawimy nasze zasadne z punktu widzenia ochrony powody, dla których musimy kontynuować przetwarzanie.

(3) Oczywiście w każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie odnoszącym się do reklam można nas poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

6 Newsletter

(1) Po udzieleniu zgody można zapisać się na nasz newsletter, w którym informujemy o naszych aktualnych ciekawych ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w deklaracji zgody.

(2) ) Podczas rejestracji na nasz newsletter stosujemy tzw. metodę double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu przesyłamy e-mail na podany adres, w którym prosimy o potwierdzenie wysyłki newslettera. Jeżeli rejestracja nie zostanie potwierdzona w ciągu 96 godzin, informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Ponadto zapisujemy stosowane adresy IP oraz czas zarejestrowania i potwierdzenia. Tą metodą możemy potwierdzić rejestrację i ewentualnie wyjaśnić możliwe nadużycie danych osobowych.

(3) ) Obowiązkową informacją do przekazania w celu przesłania newslettera jest wyłącznie adres e-mail i data urodzenia w celu weryfikacji wieku oraz dostarczenia treści odpowiednich do wieku. Wszystkie inne dane są dobrowolne i są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikiem. Po potwierdzeniu zapisujemy adres e-mail służący do wysyłki newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

(4) Zgodę na przesyłanie newslettera można w każdej chwili wycofać i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Informację o wycofaniu można przekazać przez kliknięcie linku znajdującego się w każdym e-mailu z newsletterem lub wysyłając wiadomość pod dane kontaktowe podane w stopce.

7 Web-Analytics

Stosowanie Webtrekk

(1)   Na niektórych naszych stronach internetowych zastosowaliśmy komponenty Webtrekk. Webtrekk to połączone w jeden system rozwiązanie analityczno-marketingowe. Webtrekk umożliwia operatorowi stron zbieranie danych o korzystaniu z jego stron internetowych oraz personalizację działań marketingowych.

Spółką operacyjną Webtrekk jest Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy.

Po każdym wejściu na niektóre podstrony witryn internetowych zarządzanych przez Schleich, Webtrekk zbiera dane do celów marketingu i optymalizacji oraz zapisuje je. Na podstawie pozyskanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Pseudonimizowane profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika i umożliwiają poprawę naszej oferty internetowej. Dane zgromadzone w inny sposób niż za pośrednictwem komponentu Webtrekk nie są wykorzystywane do identyfikowania osoby, której dane dotyczą, bez wcześniejszego uzyskania oddzielnej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą. Te dane nie są łączone z danymi osobowymi lub z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

(2)   Webtrekk umieszcza na urządzeniu końcowym plik cookie. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Webtrekk na zlecenie Schleich GmbH wykorzystuje dane i informacje pozyskane z naszych stron internetowych do analizy zachowania danej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ponadto Webtrekk wykorzystuje dane do opracowywania na nasze zlecenie raportów o działaniach użytkowników oraz realizacji innych usług dla nas, które są związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP nie jest łączony przez Webtrekk z innymi danymi osobowymi.

(3)   W dowolnej chwili mogą Państwo uniemożliwić wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową w opisany powyżej sposób, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale nie zgodzić się na wstawianie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również umieszczanie przez Webtrekk pliku cookie na urządzeniu końcowym. Dodatkowo przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie mogą w każdej chwili usunąć już wstawiony przez Webtrekk plik cookie.

(4)   Ponadto istnieje możliwość odmowy i zablokowania gromadzenia utworzonych przez plik cookie Webtrekk danych odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Webtrekk. Należy w tym celu kliknąć link, wstawiający cookie typu opt-out. Plik cookie wstawiony w momencie odmowy zostaje zapisany na urządzeniu końcowym. Jeżeli po odmowie z systemu usunięte zostaną pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link i wstawić nowy plik cookie opt-out.

Po wstawieniu pliku cookie opt-out nie ma możliwości korzystania ze stron internetowych Schleich w pełnym zakresie.

(5) Aby mogli Państwo skorzystać z prawa dostępu do danych, potrzebujemy do identyfikacji danych osobowych w Webtrekk identyfikatora Webtrekk EID. Ten numer można wyświetlić tutaj.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Webtrekk można sprawdzić tutaj https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/

(6)   Podstawą prawną korzystania z usług Webtrekk i związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania jest analiza korzystania z naszych stron internetowych oraz wynikająca z tego optymalizacja naszych treści i działań marketingowych odpowiednio do potrzeb. Na tym polega nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu wymienionej wcześniej podstawy prawnej.

Stosowanie Nosto

Na tej stronie internetowej stosowana jest technologia retargetowania firmy Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlin („Nosto”). Umożliwia ona wyświetlanie w sposób ukierunkowany spersonalizowanej i powiązanej z zainteresowaniami reklamy odwiedzającym naszą stronę internetową, którzy już wcześniej interesowali się naszym sklepem i naszymi produktami. Wyświetlanie reklam odbywa się na podstawie opartej o pliki cookie analizy wcześniejszego sposobu korzystania, przy czym nie są zapisywane żadne dane osobowe. W przypadku technologii retargetowania plik cookie zostaje zapisany na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby gromadzić pseudonimizowane dane o zainteresowaniach i w ten sposób dostosować indywidualnie reklamę do zapisanych informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu końcowym. W ten sposób wyświetlane są reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem odpowiadają produktowi i informacjom, którymi Państwo się interesowali. Jeżeli zgromadzone informacje odnoszą się do konkretnej osoby, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam i badaniu rynku. Można trwale odmówić umieszczania plików cookie związanych z wytycznymi dla wyświetlania, wprowadzając w przeglądarce internetowej ustawienia, które zablokują w przyszłości wstawianie plików cookie na komputerze lub usunąć już zapisane pliki cookie. Wyłączenie wszystkich plików cookie może jednak spowodować, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie zostaną wykonane.

Ponadto korzystamy z Nosto w ramach udzielonej zgody, a tym samym właściwie dla podstawy prawnej art. 6 ust. 1 zd. 1. lit a), aby w oparciu o odwiedzane treści przesyłać drogą mailową informacje i reklamy o potencjalnie szczególnie interesujących produktach.  

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych odnośnie do reklamy i Nosto można znaleźć tutaj: http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

8 Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych i usług multimedialnych

Wtyczki społecznościowe

(1)   Obecnie stosujemy następujące wtyczki mediów społecznościowych: Facebook Pinterest Twitter Instagram. Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie dwóch kliknięć. Oznacza to, że po wejściu na naszą stronę zasadniczo nie są przekazywane dane osobowe dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w polu w postaci litery początkowej lub logotypu. Dajemy możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki przez przycisk. Tylko po kliknięciu zaznaczonego pola i aktywowaniu go w ten sposób dostawca wtyczki otrzyma informację o wejściu na daną stronę internetowej w naszej witrynie online. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 d niniejszej polityki. W przypadku Facebooka i Xinga na podstawie informacji od poszczególnych dostawców w Niemczech adresy IP są anonimizowane niezwłocznie po zgromadzeniu. Po aktywowaniu wtyczki dane osobowe są więc przekazywane do poszczególnych dostawców wtyczki i tam (w przypadku dostawców amerykańskich w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie, zalecamy przed kliknięciem szarego pola usunięcie wszystkich plików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2)   Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania i terminów przechowywania. Nie mamy również informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.

(3)   Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane jako profile użytkowe oraz wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb kształtowania swojej strony. Taka analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawiania odpowiedniej do potrzeb reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym można z niego skorzystać po zwróceniu się do właściwego dostawcy wtyczki. Za pośrednictwem wtyczek dajemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy poprawić naszą ofertę oraz zaprojektować ją w bardziej interesujący dla użytkowników sposób. Podstawą prawną stosowania wtyczki jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(4)   Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u tego dostawcy wtyczki i są tam zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, dane zgromadzone u nas są przyporządkowywane bezpośrednio do konta istniejącego u dostawcy wtyczki. Po naciśnięciu aktywnego przycisku i np. powiązaniu strony dostawca wtyczki zapisuje również tę informację na koncie użytkownika i informuje kontakty użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, w szczególności jednak przed aktywowaniem przycisku, ponieważ można w ten sposób uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u dostawcy wtyczki.

(5)   Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajduje się w podanych w dalszej części dokumentu Politykach prywatności tych dostawców. Podano tam również więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień związanych z ochroną sfery prywatnej.

(6)   Adresy poszczególnych dostawców wtyczek i adresy URL z ich informacjami o ochronie danych:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

    Pinterest podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  4. d) Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Instragrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram podlega umowie EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Wstawianie filmów z YouTube

(1)  W naszej ofercie internetowej wstawiamy filmy z Youtube zapisane pod adresem http://www.YouTube.com, które można bezpośrednio odtworzyć na naszej stronie internetowej. Wszystkie są wstawione w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. do YouTube nie są przekazywane żadne dane użytkowników, jeżeli nie odtwarzają oni filmów. Dopiero po odtworzeniu filmu przesłane zostają dane wymienione w punkcie 2. Na to przekazywanie danych nie mamy wpływu.

(2)   Po wejściu na stronę internetową YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na daną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 d niniejszej polityki. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani i niezależnie od tego, czy konto użytkownika istnieje. Po zalogowaniu się do Google Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowywania danych do profilu YouTube, należy się wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje dane jako profile użytkowe oraz wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub zgodnego z potrzebami skonstruowania strony. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania odpowiadającej zapotrzebowaniu reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, należy się zwrócić się bezpośrednio do YouTube.

(3)   Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajduje się w Polityce prywatności. Podano tam również więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień związanych z ochroną sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza dane osobowe również w USA i podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9 Facebook Custom Audiences

(1) Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest funkcja remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”). Dzięki temu użytkownikom strony internetowej podczas korzystania z sieci społecznościowej Facebook lub innych stron internetowych również wykorzystujących tę metodę wyświetlane są reklamy („Facebook Ads”) dostosowane do zainteresowań. Odbywa się to w ramach naszego interesu polegającego na chęci stworzenia ciekawszej strony poprzez wyświetlanie reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom.

(2) Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres oraz dalsze wykorzystywanie danych zgromadzonych przez stosowanie tego narzędzia przez Facebook i dlatego informujemy o stanie naszej wiedzy: Po wstawieniu funkcji Facebook Custom Audiences firma Facebook otrzymuje informacje o wejściu na daną stronę internetową naszej witryny lub o kliknięciu naszej reklamy. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jedną z usług serwisu Facebook, firma ta może przyporządkować odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się, istnieje możliwość, że dostawca rozpozna adres IP i inne informacje identyfikacyjne oraz zapisze je.

(3) Dezaktywowanie funkcji „Facebook Custom Audiences” jest możliwe [tutaj i] dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znajduje się na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

Back to top