Regelefterlevnad @ schleich®1

Vi väcker glädjen till fantasifullt berättande hos alla barn. Var och en av våra produkter är tillverkade med högsta kvalitet, detaljrikedom och autenticitet för att väcka barnens gränslösa fantasi.
 
I en föränderlig värld har vi ett särskilt stort ansvar - både för våra anställdas välbefinnande² och för att skydda våra barn och den miljö de växer upp i. Integritet och plikttroget agerande är hörnstenarna i vår framgång som företag och utgör grunden för våra kontakter med varandra, våra kunder, våra partner och allmänheten.
 
Vi strävar inte bara efter att agera enligt lagstiftningen utan också efter att leva upp till vårt sociala ansvar både lokalt och globalt. Vi vill samarbeta för att uppnå våra affärsmål och uppmuntra fritt tänkande och individuell karaktärsutveckling hos våra barn.
 
Regelefterlevnad är mer än bara ett ord, det är ett etiskt löfte som gör att konsumenter, kunder, leverantörer, samhället och alla andra intressenter kan lita på schleich® som varumärke, som arbetsgivare och som en inspirerande källa till gränslös lek och kreativitet.
DIRK ENGEHAUSEN
VD

schleich® Global Code of Conduct

Vår uppförandekod

Dessa riktlinjer är förankrade i vår globala uppförandekod som en integrerad del av vårt Compliance Management System.
 
Med schleich® Global Code of Conduct är alla våra anställda skyldiga att följa lagen men också interna regler och riktlinjer, samtidigt som den utgör grunden till att vi alltid ska behandla våra anställda, kunder, leverantörer, konkurrenter och tredje part på ett rättvist sätt och på ett sätt som är förenligt med lagen.
 
Varje anställd på schleich® föregår med gott exempel genom att följa och implementera vår globala uppförandekod.

 

Den aktuella versionen av vår globala uppförandekod finns att ladda ned här.

schleich® Integrity Line

Vårt globala system för visselblåsning

schleich® har ett skyddat system för visselblåsning för att förhindra eller identifiera missförhållanden. schleich® Integrity Line är en viktig del av schleich® globala Compliance Management System och ett viktigt instrument för god företagsstyrning. Härmed erbjuder vi våra anställda, kunder, leverantörer, men också leverantörernas anställda och andra tredje parter möjligheten att rapportera misstänkta överträdelser av gällande lagar eller allmänna riktlinjer för regelefterlevnad på engelska, tyska eller kinesiska. Särskilda rapporter om misstänkt verksamhet granskas konfidentiellt av vår Compliance Officer. Här förblir du anonym om du inte medvetet väljer att avslöja din identitet.

Här kommer du till schleich® Integrity Line.

 

1 schleich® omfattar Schleich GmbH samt alla andra företag som tillhör schleich®
² För att underlätta läsbarheten använder vi i vissa fall bara ett personligt pronomen. När det används här avses även alla andra personliga pronomen.
Back to top