Integritetspolicy

1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(2) Ansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning är

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Tyskland
T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

Kontaktuppgifterna till vårt företags datatillsynsman är:

Schleich GmbH
- DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE -
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Tyskland
E-post: datenschutz@schleich-s.de

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om du anger dessa) för att kunna svara på dina frågor. Vi tar bort uppgifter som uppstår i samband med detta efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

(4) Om vi anlitar tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om vi vill använda dina uppgifter för reklamändamål informerar vi dig nedan i detalj om respektive tillvägagångssätt. Vi anger även de fastställda kriterierna för lagringstid.

 • 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som gäller dig:

– Rätt till information

– Rätt till rättelse eller radering

– Rätt till begränsning av behandling

– Rätt att invända mot bearbetningen

– Rätt till dataöverföring

(2) Du har också rätt att klaga på oss om behandlingen av dina personuppgifter hos en datatillsynsmyndighet.

 • 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för oss för att vi ska kunna visa vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6.1.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen):

– IP-adress

– Datum och tid för förfrågan

– Tidzonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)

– Innehåll i förfrågan (konkret sida)

– Åtkomststatus/HTTP-statuskod

– Varje överförd mängd uppgifter

– Webbplats från vilken förfrågan kommer

– Webbläsare

– Operativsystem och dess gränssnitt

– Webbläsarprogrammets språk och version

(2) Utöver de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk kopplat till den webbläsare du använder och med vilka den plats som cookien registrerar (här genom oss) förses med viss information. Cookies kan inte köra program eller sprida virus till din dator. De är till för att göra online-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

 1. a) Denna webbplats använder sådana cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

– Tillfälliga cookies (se b)

– Persistenta cookies (se c)

 1. b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. De är i synnerhet sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan kopplas till den gemensamma sessionen. Därigenom kan din dator kännas igen när du åter besöker vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
 2. c) Persistenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Denna tid varierar beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.
 3. d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål. och t.ex. avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Var då medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
 • 4 Fler funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan utnyttja om så önskas. För att göra detta behöver du i regel ange ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.

(2) Till viss del anlitar vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De har valts noggrant och anlitats av oss, de är förpliktigade att följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

(3) Därutöver kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder kampanjer, tävlingar, kontrakt eller liknande tjänster tillsammans med partner. Mer information om detta får du när du anger dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet nedan.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partner är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

(5) På vår webbplats erbjuder vi användarna möjlighet att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna matas in i en indatamask och skickas till oss och lagras. Inga uppgifter kommer att föras vidare till tredje part. Som en del av registreringsprocessen begärs information i registreringsformuläret som lagras av oss. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är vid samtycke från användarens artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Om registreringen tjänar till fullgörandet av ett avtal som användaren är part i eller till genomförandet av förhandlingsåtgärder är en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Registreringen är inte nödvändig för att ingå ett avtal med användaren. En registrering av användaren kan dock vara nödvändig för vissa funktioner med mervärde, till exempel för att tillhandahålla en orderhistorik.

(6) För att bearbeta kundförfrågningar använde vi biljettsystemet Zendesk, en kundserviceplattform från Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, USA. Efternamn, förnamn, postadress, telefonnummer, e-postadress registreras då via vår webbplats för att kunna svara på dina informationsbehov. Zendesk är en certifierad deltagare i den så kallade ”Privacy Shield Framework” och uppfyller därmed minimikraven för en lagenlig orderdatabehandling. Mer information om Zendesks databehandling finns i Zendesks integritetspolicy på http://www.zendesk.com/company/privacy. Om du har några frågor kan du också kontakta Zendesks datatillsynsman direkt: privacy@zendesk.com

Vi har ingått ett avtal om orderdatabehandling med Zendesk och realiserar de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna i sin helhet vid användningen av Zendesk. Den rättsliga grunden för behandlingen med Zendesk om du har gett ditt samtycke är artikel 6.1.1 a, i övrigt artikel 6.1.1 b om behandlingen av din förfrågan gäller förberedelse eller genomförande av ett avtalsförhållande gäller samt artikel 6.1.1 f om det inte finns något avtalsförhållande. Om det inte finns något avtalsförhållande är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan.

(7) Statistisk dataanalys med Grow
Vi använder tjänster från Grow (Grow, LLC, 5314 River Run Dr, Suite 150, Provo, UT 84604, USA). Dessa tjänster används för att generera statistiska utvärderingar av prestanda, omsättning och kundstruktur i vår butik och våra tjänster. Personliga data, såsom interaktioner med vår kundtjänst, kan behandlas som en del av utvärderingen. Utvärderingarna innehåller inga personuppgifter. Grow, LLC, behandlar personlig information i USA och ger tillräckliga garantier för adekvat integritet med certifiering enligt Privacy Shield Agreement. Grow, LLC behandlar personuppgifter på vår väg endast i enlighet med våra instruktioner och inte för andra ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR, med vårt legitima intresse att optimera och skräddarsy våra tjänster samt förbättra våra tjänster och erbjudanden.

 • 5 Invända mot eller återkalla behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla det. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss den.

(2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi framställer i följande beskrivning av de olika funktionerna. Om du lämnar in en invändning ber vi dig att förklara orsakerna till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter på så sätt som vi har gjort. Om du lämnar in en motiverad invändning undersöker vi sakläget och avbryter eller anpassar databehandlingen eller påvisar våra tvingande skyddsvärda orsaker för varför vi fortsätter behandlingen.

(3) Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklam- och dataanalyssyfte. Du kan informera oss om din reklaminvändning med hjälp av ovan nämnda kontaktuppgifter.

 • 6 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna är upptagna i samtyckesförklaringen.

(2) För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade double-opt-in-metoden. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen efter att du har anmält dig, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälning inom 96 timmar kommer din information att spärras och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi dina använda IP-adresser och tidpunkter för anmälan och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din anmälan och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Obligatorisk information för att få nyhetsbrevet är endast din e-postadress och ditt födelsedatum för åldersverifiering och för att tillhandahålla åldersrelaterat innehåll. Inmatningen av ytterligare, specialmarkerade uppgifter är frivillig och kommer att användas för att tilltala dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Du kan anmäla återkallelsen genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrevs e-post eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i impressumet.

 • 7 Web-Analytics

Användning av Webtrekk

(1) Vi har integrerat Webtrekk-komponenter på vissa av våra webbplatser. Webtrekk är en kombination av analys- och marknadsföringslösning i ett system. Webtrekk tillåter webbplatsoperatören att samla in uppgifter om användningen av webbplatserna och att individualisera marknadsföringsaktiviteterna.

Webtrekks förvaltningsföretag är Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland.

När vissa enskilda sidor på Schleichs webbplats öppnas samlar Webtrekk in uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyfte och lagrar dessa. Med hjälp av de erhållna uppgifterna skapas pseudonymiserade användarprofiler. De pseudonymiserade användarprofilerna används för att analysera besökarnas beteende och göra det möjligt för oss att förbättra vårt online-erbjudande. Uppgifter som samlas in via Webtrekk-komponenten kommer inte att användas för att identifiera den berörda personen utan att personen först specifikt har gett sitt uttryckliga samtycke till detta. Dessa uppgifter kombineras inte med personuppgifter eller andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.

(2) Webtrekk sätter en cookie på din enhet. Vad cookies är har redan förklarats ovan. På uppdrag av Schleich GmbH kommer Webtrekk att använda de uppgifter och den information som erhållits på vår webbplats för att utvärdera användarbeteendet hos den person som besökte vår webbplats. Dessutom kommer Webtrekk att på uppdrag av oss använda uppgifterna för att skapa användaraktivitetsrapporter och utföra andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Webtrekk kommer inte att koppla ihop din IP-adress med några andra personuppgifter.

(3) Du kan när som helst förhindra att cookies sätts av vår webbplats med hjälp av en lämplig inställning i den använda webbläsaren såsom visas ovan och därmed permanent förhindra att cookies sätts. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra att Webtrekk sätter en cookie på din enhet. Dessutom kan cookies som redan har satts av Webtrekk när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

(4) Dessutom är det möjligt för dig att invända mot en insamling av de uppgifter som genereras av Webtrekk-cookien, som är kopplad till användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av Webtrekk och förhindra en sådan. Då måste du klicka på länken http://optout.webtrekk.net/optout.php?r=https://www.schleich-s.com/sv/SE/juridik/sekretesspolicy/avregistreringen-slutford som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som sätts med invändningen sparas på den enhet som du använder. Om cookies på ditt system raderas efter en invändning måste du hämta länken igen och sätta en ny opt-out-cookie.

Om opt-out-cookien sätts kan det dock hända att Schleichs webbplats inte längre är fullt användbar för dig.

(5) Om du vill utnyttja din rätt till information behöver vi Webtrekk EID för att identifiera dina personuppgifter på Webtrekk. Detta nummer kan visas här.

Webtrekks gällande dataskyddsbestämmelser kan hämtas på https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

(6) Den rättsliga grunden för användningen av Webtrekks tjänster och relaterad behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med behandlingen är att analysera användningen av vår webbplats och utifrån denna analys optimera och utforma av vårt innehåll och våra reklamkampanjer behovsbaserat. Detta är också vårt berättigade intresse enligt den ovan nämnda rättsliga grunden.

Användning av Nosto

Denna webbplats använder retargeting-teknik från Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlin, Tyskland (”Nosto”). Detta gör det möjligt att rikta personlig, intressebaserad reklam till besökare av våra webbplatser som redan har visat intresse för vår butik och våra produkter. Visningen av reklammaterialet baseras på en cookie-baserad analys av tidigare användarbeteende, men inga personuppgifter lagras. Med retargeting-tekniken lagras en cookie på din dator eller mobila enhet för att samla in pseudonymiserade uppgifter om dina intressen och därmed anpassa annonseringen individuellt till den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Därigenom får du reklam som med hög sannolikhet motsvarar dina produkt- och informationsintressen. Om den insamlade informationen har en personkoppling utförs behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen utifrån vårt berättigade intresse för visning av personanpassad reklam och marknadsundersökning. Du kan permanent invända mot användningen av cookies för annonspreferenser genom att ställa in din webbläsare så att det inte längre går att spara några cookies på din dator eller redan lagrade cookies raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte längre kan utföras.

Dessutom använder vi Nosto på grundval av ditt samtycke och därmed på grundval av den rättsliga grunden för artikel 6.1.1 a för att kunna ge dig information och reklam via e-post för potentiellt intressanta produkter utifrån det innehåll du har besökt.

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelser avseende reklam och Nosto kan du se här:

http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

 • Användning av sociala medier-plugins och medietjänster

Sociala plugins

(1) Vi använder för närvarande följande plugins för sociala medier: Facebook, Pinterest, Twitter och Instagram. Vi använder oss av den så kallade tvåklickslösningen. Det innebär att inga personuppgifter generellt skickas till plugin-leverantörerna av programmen när du besöker vår webbplats. Plugin-leverantörerna känner du igen på begynnelsebokstaven eller logotypen på fältet. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plugin-leverantörerna via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och därigenom aktiverar det får plugin-leverantören information om att du har öppnat motsvarande webbplats i vårt interneterbjudande. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 3 i denna policy att överföras. Gällande Facebook och Xing anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling enligt uppgift från respektive leverantör i Tyskland. När en plugin aktiveras överförs alltså dina personuppgifter till respektive plugin-leverantör och lagras där (hos amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören i synnerhet utför datainsamlingen via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies via säkerhetsinställningarna för din webbläsare innan du klickar på det grå fältet.

(2) Vi har inget inflytande över insamlade uppgifter eller databehandlingar, vi känner inte heller till datainsamlingens fulla omfattning, syftet med behandlingen eller lagringsperioder. Vi har inte heller någon information om radering av uppgifter som samlats in av plugin-leverantören.

(3) Plugin-leverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsorienterad webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler. Då måste du kontakta respektive plugin-leverantör. Genom plugins ger vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugins är artikel 6.1.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

(4) Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plugin-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in av oss att direkt kopplas samman med ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och exempelvis länkar till sidan lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framför allt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar sammankoppling till din profil hos plugin-leverantören.

(5) Mer information kring syfte med och omfattning av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören framgår från integritetspolicyn för dessa leverantörer nedan. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

(6) Adresser till respektive plugin-leverantörer och URL med deras integritetsmeddelanden:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information om datainsamlingen: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underkastat sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har underkastat sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy Pinterest har underkastat sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. d) Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ytterligare information finns i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram har underkastat sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Användning av YouTube-videor

(1)  Vi har bäddat in YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som är sparade på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. De är alla inbäddade i ”förbättrat sekretessläge”, vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Endast när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som nämns i punkt 2. Vi har ingen inverkan på denna dataöverföring.

(2) När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 3 i denna policy att överföras. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill sammankoppla din profil till YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsorienterad webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för framtagning av behovsbaserad annonsering och att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler. Då måste du kontakta YouTube.

(3) Mer information kring syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av YouTube framgår från integritetspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har underkastat sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 • 9 Facebook Custom Audiences

(1) Webbplatsen använder även remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (”Facebook”). Detta gör det möjligt att visa intressebaserade annonser (”Facebook Ads”) för användare av webbplatsen i samband med deras besök på sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Vi gör detta i syfte att visa dig reklam som är av intresse för dig, för att göra vår webbplats intressantare för dig.

(2) På grund av de använda marknadsföringsverktygen upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern. Vi har ingen inverkan på omfattningen och ytterligare användning av de uppgifter som samlats in av Facebook genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför såvitt vi har kännedom: Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook den information om att du har besökt någon av våra webbsidor eller har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook koppla ihop besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller har loggat in, finns det en chans att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och andra identifierande egenskaper.

(3) Avaktivering av ”Facebook Custom Audiences”-funktionen kan göras [här och] för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

(4) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Mer information om Facebooks databehandling finns på https://www.facebook.com/about/privacy.

Back to top