Varg

Varg

Katalognummer
14821
Det sägs att vargar ylar mot månen, men de använder faktiskt sina läten för att kommunicera med varandra.
  • Detaljer
  • Mer information
Detaljer
Mått
10,30 x 2,10 x 5,20 cm (B x D x H)
Åldersrekommendation
3-8 År
Mer information
Det sägs att vargar ylar mot månen, men de använder faktiskt sina läten för att kommunicera med varandra. Genom att yla vill de göra de andra vargarna i flocken uppmärksamma på något, uppmana dem till gemensam jakt eller försöka skrämma bort främmande vargar. Deras ylande kan höras på flera kilometers avstånd.

Roliga fakta

Vargar kan tillryggalägga en sträcka på 50–70 km på bara en dag.

Vetenskapliga fakta

  • Vetenskapligt namn : Canis lupus
  • Global startsida : Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika
  • Status för bevarande : Livskraftig
  • Primär livsmiljö : Köldöken, Gräsmark
Relaterad Produkte