operatøren av dette nettstedet:

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Deutschland
T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich(at)schleich-s.de
www.schleich-s.com


Registrert i bedriftsregisteret i Ulm tingrett (Amtsgericht) under handelsregisternummer HRB 700933

representert ved administrerende direktører:
Dirk Engehausen
Daniel Rupp
Udo Rother

MVA-nr. DE146757375

ansvarlig i henhold til den tyske presseloven: Dirk Engehausen Dirk Engehausen

innholdet som gjøres tilgjengelig via nettstedet vårt er i stor grad beskyttet under opphavsrett, varemerke og mønsterbeskyttelser. All bruk av innhold som går utover bruk av nettsidene er bare tillatt hvis vi har uttrykkelig samtykket skriftlig. Dette gjelder uttrykkelig også bruken av produktillustrasjoner.


Presseforespørsler bes rettes til press_de@schleich-s.de


Den europeiske unionen har satt opp en nettbasert plattform (“OS-plattform”) for privat forlik i konsumersaker. OS-plattformen skal tjene som et første kontaktpunkt for privat forlik i uoverensstemmelser som involverer kontraktsforpliktelser rundt nettbaserte kjøpskontrakter. Du kan finne plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Back to top