Personvernerklæring

1 Informasjon om innsamling av personopplysninger

(1) Følgende gir vi informasjon om innsamling av personopplysninger ved bruk av vårt nettsted. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd.

(2) Den ansvarlige i henhold til art. 4 punkt 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 7171 8001 0

schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

Kontaktopplysningene til selskapets personvernombud er:

Schleich GmbH
- DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE -
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Tyskland
E-post: datenschutz@schleich-s.de

(3) Når du tar kontakt med oss via e-post eller via et kontaktskjema, vil opplysningene du har gitt (din e-postadresse, eventuelt navnet og telefonnummeret ditt) bli lagret av oss for å kunne besvare dine spørsmål. Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, og deretter sletter vi dem. Vi begrenser behandlingen hvis opplysningene skal oppbevares i henhold til lovgivningen.

(4) Hvis vi for enkelte funksjoner i vårt tilbud er avhengige av å gi oppdrag til tjenesteleverandører, eller om vi ønsker å bruke dine data til reklameformål, vil vi nedenfor informere deg i detalj om de respektive hendelsesforløp. Derved angir vi også de fastlagte kriteriene vedrørende lagringens varighet.

2 Dine rettigheter

(1) Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene vi har om deg:

– Rett til informasjon,

– Rett til retting eller sletting,

– Rett til begrensning av behandling,

– Rett til innvending mot behandling,

– Rett til dataportabilitet.

(2) Du har også rett til å klage til et en tilsynsmyndighet for personvern om vår behandling av dine personopplysninger.

3 Innsamling av personopplysninger ved besøk på vårt nettsted

(1) Ved bruk av nettstedet kun til informasjonsformål, altså hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, vil vi kun samle inn personopplysningene som nettleseren din overfører til vår server. Hvis du ønsker å se på vårt nettsted, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for oss for å kunne vise deg vårt nettsted og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag er art. 6 punkt 1 første ledd bokstav f GDPR):

– IP-adresse

– Dato og klokkeslett for forespørselen

– Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time (GMT)

– Forespørselens innhold (konkret side)

– Tilgangsstatus/HTTP-statuskode

– Overført datamengde

– Nettsted som forespørselen kommer fra

– Nettleser

– Operativsystem og systemets grensesnitt

– Språk og versjon av programvare for nettleseren.

(2) I tillegg til de ovennevnte opplysningene blir det lagret informasjonskapsler på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din og er tilordnet nettleseren du bruker. Nettstedet som plasserer informasjonskapselen (i dette tilfellet oss) får tilgang til bestemt informasjon. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til din datamaskin. Informasjonskapsler brukes til å gjøre internettilbudet mer brukervennlig og effektivt.

(3) Bruk av informasjonskapsler:

  1. a) Dette nettstedet benytter følgende typer informasjonskapsler, og deres omfang og funksjon beskrives i det følgende:

– Transiente informasjonskapsler (herunder b)

– Permanente informasjonskapsler (herunder c).

  1. b) Transiente informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren din. Herunder spesielt øktkapsler. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din under den felles økten. Derved kan datamaskinen din identifiseres når du igjen kommer tilbake til vårt nettsted. Øktkapsler slettes når du logger deg ut eller lukker nettleseren din.
  2. c) Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en angitt varighet, som kan være forskjellig alt etter informasjonskapsel. Du kan til enhver tid slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.
  3. d) Du kan konfigurere nettleseren din etter dine ønsker og f.eks. nekte å godta tredjeparts informasjonskapsler eller avvise alle informasjonskapsler. Dette betyr at du eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

4 Flere funksjoner og tilbud på vårt nettsted

(1) Ved siden av bruk av nettstedet kun til informasjonsformål, tilbyr vi forskjellige tjenester som du kan bruke hvis du har interesse. Til dette må du vanligvis angi ytterligere personopplysninger som vi trenger for å kunne levere den respektive tjenesten, og de ovennevnte prinsippene for databehandling gjelder også i dette tilfelle.

(2) Noen ganger bruker vi eksterne tjenesteleverandører for behandling av dine opplysninger. Disse er nøye utvalgt og oppnevnt av oss, og er bundet til våre instrukser og kontrolleres regelmessig.

(3) Vi kan også gi dine personopplysninger videre til tredjeparter dersom deltakelse i kampanjer, konkurranser, inngåelse av kontrakter eller lignende tjenester tilbys av oss sammen med partnere. Mer informasjon om dette får du ved å oppgi dine personopplysninger, eller i beskrivelsen av tilbudet nedenfor.

(4) Såfremt våre tjenesteleverandører eller partnere er lokalisert i et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), informerer vi deg om konsekvensene av dette i beskrivelsen av tilbudet.

(5) På vår internettside tilbyr vi brukere mulighet til å registrere seg ved å oppgi personopplysninger. Opplysningene legges derved inn i et skjema, sendes til oss og lagres. Videreformidling av opplysningene til tredjeparter finner ikke sted. Under registreringsprosessen vil opplysningene som fremgår av registreringsskjemaet bli samlet inn og lagret av oss. Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene er brukerens samtykke ifølge art. 6 punkt 1 bokstav a GDPR. Hvis registreringen er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt, der avtalepartneren er den berørte personen, eller til gjennomføring av tiltak for en preliminær avtale. Hvis registreringen er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt der avtalepartneren er brukeren eller til gjennomføring av tiltak for en preliminær avtale, vil i tillegg rettslig grunnlag for behandling av opplysningene være ifølge art. 6 punkt 1 bokstav b GDPR.

Registreringen er ikke nødvendig ved inngåelse av en kontrakt med brukeren. Men en registrering av brukeren kan være nødvendig for visse funksjoner med merverdi, for eksempel, for å gjøre en ordrehistorikk tilgjengelig.

(6) Vi bruker billettsystemet Zendesk, en kundeserviceplattform fra Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, for behandling av kundeforespørsler. Til dette blir nødvendige opplysninger som navn, fornavn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse registrert via vårt nettsted for å kunne svare på ditt behov for informasjon. Zendesk er sertifisert aktør ved den såkalte “Privacy Shield Frameworks“ og oppfyller dermed minimumskravene for en lovkonform behandling av ordredata. Mer informasjon om hvordan Zendesk behandler data finner du i personvernerklæringen til Zendesk på http://www.zendesk.com/company/privacy. Hvis du har spørsmål, kan du også henvende deg direkte til personvernombudet hos Zendesk: privacy@zendesk.com

Vi har inngått en avtale med Zendesk om behandling av ordredata, og de strenge prinsippene til de tyske myndighetene for personvern overholdes fullt ut ved bruk av Zendesk. Rettslig grunnlag for behandling med Zendesk er, såfremt ditt samtykke foreligger, § 6 nr. 1 første ledd bokstav a, dessuten bokstav b, forutsatt at behandlingen av din forespørsel gjelder forberedelse eller gjennomføring av et kontraktsforhold, samt bokstav f, hvis det ikke eksisterer noe kontraktsforhold, men i dette tilfellet er vår legitime interesse å besvare din forespørsel.

(7) Statistisk dataanalyse med Grow
Vi bruker tjenester levert av Grow (Grow, LLC, 5314 River Run Dr, Suite 150, Provo, UT 84604, USA). Disse tjenestene brukes til å generere statistiske vurderinger av ytelse, omsetning og kundestruktur i butikken vår og våre tjenester. Personlige data, for eksempel samspill med vår kundeservice, kan behandles som en del av evalueringen. Evalueringene selv inneholder ingen personopplysninger. Grow, LLC, behandler personlig informasjon i USA og gir tilstrekkelige garantier for tilstrekkelig personvern med sertifisering i henhold til Privacy Shield Agreement. Grow, LLC behandler personlige data på våre vegne bare i samsvar med våre instruksjoner og ikke til andre formål. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 stk. 1 lit. f) GDPR, med vår legitime interesse for å optimalisere og skreddersy våre tjenester, samt forbedre våre tjenester og tilbud.

5 Trekke tilbake samtykket eller innsigelse mot behandling av dine opplysninger

(1) Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dine opplysninger, kan det trekkes tilbake når som helst. En slik tilbaketrekking påvirker det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger etter at du har uttalt at du har trukket tilbake ditt samtykke ovenfor oss.

(2) Såfremt dine personopplysninger behandles med grunnlag i en interesseavveining, kan du klage på behandlingen. Dette er tilfelle, spesielt hvis behandlingen ikke er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt med deg, noe som blir skildret av oss i den følgende beskrivelsen av funksjonene. Ved utøvelse av en slik klage, ber vi om begrunnelse om hvorfor vi ikke skal behandle dine personopplysninger på den måten vi har gjort. I tilfelle din innvending er berettiget, vil vi undersøke situasjonen og enten stanse databehandlingen eller tilpasse den, eller skildre våre ufravikelige legitime grunner som fører til at vi vil fortsette med behandlingen.

(3) Selvfølgelig kan du når som helst motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for reklameøyemed og dataanalyse. For å reservere deg mot reklame, kan du informere oss under kontaktopplysningene som er angitt ovenfor.

6 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtykke kan du abonnere på vårt nyhetsbrev, som vi benytter til å informere deg om våre aktuelle interessante tilbud. De annonserte varene og tjenestene er nevnt i samtykkeerklæringen.

(2) For å abonnere på vårt nyhetsbrev, bruker vi den såkalte double opt-in-prosedyren. Dette betyr at vi vil sende en e-post til den angitte e-postadressen når du har registrert deg. Der ber vi deg bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 96 timer, vil dine opplysninger bli blokkert og automatisk slettet etter én måned. I tillegg lagrer vi IP-adressene du har brukt og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med prosessen er å dokumentere registreringen, og for å kunne oppklare eventuell misbruk av dine personlige opplysninger, hvis det skulle være nødvendig.

(3) Nødvendig informasjon for å sende nyhetsbrevet er kun din e-postadresse og din fødselsdato, slik at vi kan verifisere alderen samt gjøre tilsvarende innhold tilgjengelig. Angivelse av andre, separat markerte opplysninger er frivillig og brukes til å ta personlig kontakt med deg. Etter bekreftelsen vil vi lagre din e-postadresse for det formål å sende nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag er art. 6 punkt 1 første ledd bokstav a GDPR.

(4) Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til sending av nyhetsbrevet og stanse abonnementet. Du kan trekke tilbake samtykket ved å klikke på lenken som finnes i hver nyhetsbrev-e-post, eller ved å sende en melding til kontaktopplysningene som er angitt i kolofonen.

7 Web-Analytics

Bruk av Webtrekk

(1) På noen av våre internettsider har vi integrert komponenter fra Webtrekk. Webtrekk er en kombinasjon av analyse- og markedsføringsløsning i ett system. Webtrekk gir nettstedsoperatøren mulighet til å samle inn data om bruk av sine internettsider, samt en individualisering av markedsføringsaktiviteter.

Operatørselskap for Webtrekk er Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland.

Ved hver henting av enkelte sider fra internettsidene som drives av Schleich, samler Webtrekk data for markedsførings- og optimaliseringsformål og lagrer disse. Ved hjelp av innsamlede opplysninger blir det opprettet pseudonyme brukerprofiler. De pseudonyme brukerprofilene brukes til å analysere besøkernes atferd og gir oss mulighet til å forbedre vårt internett-tilbud. Opplysningene som samles inn via Webtrekk-komponentene kan ikke brukes til å identifisere den berørte personen, uten først å ha innhentet et separat og uttrykkelig samtykke fra vedkommende. Disse opplysningene blir ikke kombinert med personopplysninger, eller med andre opplysninger som inneholder det samme pseudonymet.

(2) Webtrekk plasserer en informasjonskapsel på enheten din. Hva informasjonskapsler er, har vi allerede forklart ovenfor. På vegne av Schleich GmbH vil Webtrekk bruke de data og opplysninger som er samlet inn via våre internettsider, til å evaluere brukeradferden til den berørte personen som har besøkt våre internettsider. Dessuten vil Webtrekk på våre vegne bruke opplysningene til å opprette rapporter om brukeraktivitet, samt levere andre tjenester til oss i forbindelse med bruk av vår internettside. Webtrekk vil ikke slå sammen din IP-adresse med andre personopplysninger.

(3) Som allerede skildret ovenfor, kan du når som helst permanent motsette deg informasjonskapsler med en tilsvarende endring av nettleserinnstillingene dine og dermed forhindre at våre internettsider plasserer informasjonskapsler på datamaskinen din. En slik innstilling av nettleseren din ville også forhindre at Webtrekk plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din. Informasjonskapsler som allerede er plassert av Webtrekk, kan dessuten slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

(4) Videre har du mulighet til å motsette deg og forhindre en innsamling av opplysninger som er knyttet til bruk av denne internettsiden og generert av Webtrekks informasjonskapsel, samt behandlingen av disse opplysningene via Webtrekk. For å gjøre dette må du trykke på en lenke på http://optout.webtrekk.net/optout.php?r=https://www.schleich-s.com/no/NO/juridisk/personvernerklaering/avslag-registrert , som plasserer en Opt-Out-informasjonskapsel. Opt-Out-informasjonskapselen som er plassert med innsigelsen, blir lagret på datamaskinen din. Hvis informasjonskapslene på systemet ditt slettes etter en innsigelse, må du hente lenken på nytt og plassere en ny Opt-Out-informasjonskapsel.

Ved å plassere Opt-Out-informasjonskapsler, kan det forekomme at du ikke lenger kan bruke alle funksjonene på Schleichs internettsider.

(5) Hvis du ønsker å gjøre bruk av din rett til informasjon, trenger vi Webtrekk EID for å kunne identifisere dine personopplysninger ved Webtrekk. Dette nummeret kan du hente her.

Webtrekks gjeldende retningslinjer for personvern kan hentes på https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

(6) Rettslig grunnlag for bruk av tjenestene til Webtrekk og behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med dette, er art. 6 punkt 1 første ledd bokstav f GDPR. Formålet med behandlingen er å analysere bruken av internettsidene våre, og resultatene blir brukt til optimalisering og behovsorientert utforming av våre innhold og reklametiltak. Her er også vår legitime interesse i henhold til det ovenfor nevnte rettslige grunnlag.

Bruk av Nosto

Dette nettstedet bruker Retargeting-teknologien til Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlin ("Nosto"). Ved hjelp av denne funksjonen kan vi målrettet med personlig, interessebasert reklame kontakte besøkende på våre internettsider, som allerede har vist interesse for vår butikk og våre produkter. Visning av reklamen skjer derved basert på en informasjonskapsel-basert analyse av tidligere brukeradferd, derved blir ingen personopplysninger lagret. I tilfeller med Retargeting-teknologi lagres en informasjonskapsel på din datamaskin eller mobile enhet for å samle inn pseudonyme opplysninger om dine interesser, slik at reklamen kan tilpasses individuelt til de lagrede opplysningene. Disse informasjonskapslene er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller den mobile enheten din. Derved får du vist reklame som med høy sannsynlighet tilsvarer dine interesser for produkter og informasjon. Såfremt de innsamlede opplysningene kan tilordnes en person, skjer behandlingen i henhold til art. 6 punkt 1 bokstav f GDPR basert på vår legitime interesse vedr. visning av personlig reklame og markedsforskning. Du kan permanent motsette deg bruk av informasjonskapsler for reklameøyemed ved å stille inn nettleseren din på en slik måte, at det i fremtiden ikke kan lagres flere informasjonskapsler på datamaskinen din, eller slik at allerede lagrede informasjonskapsler slettes. Deaktiveringen av alle informasjonskapsler kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner på våre internettsider ikke lenger kan brukes.

Dessuten bruker vi Nosto basert på ditt samtykke og dermed basert på rettslig grunnlag i art. 6 punkt 1 første ledd bokstav a), for å kunne gi deg informasjon og reklame via e-post om produkter som kunne være av spesiell interesse for deg, basert på besøkt innhold. 

Mer detaljert informasjon og retningslinjene for personvern vedr. reklame og Nosto kan du lese her:

http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

8 Bruk av programtillegg for sosiale medier og medietjenester

Sosiale programtillegg

(1) For tiden bruker vi følgende programtillegg for sosiale medier: Facebook, Pinterest, Twitter og Instagram. Derved bruker vi den såkalte to-klikk-løsningen. Dette betyr at når du besøker vår side, blir prinsipielt ingen personopplysninger gitt videre til leverandører av programtillegg. Leverandøren av programtillegget gjenkjenner du via markeringen på boksen over hans initialer eller logoen. Vi gir deg mulighet til å ta direkte kontakt med leverandøren av programtillegget via knappen. Først når du klikker på det markerte feltet og aktiverer det, får leverandøren av programtillegget informasjon om at du har hentet det tilsvarende nettstedet i vårt nett-tilbud. Dessuten overføres opplysningene som er nevnt i art. 3 i denne erklæringen. Når det gjelder Facebook og Xing, angir de respektive leverandørene i Tyskland at IP-adressen blir anonymisert umiddelbart etter innsamling. Ved å aktivere programtillegget, blir dine personopplysninger overført til den respektive leverandøren av programtillegg og lagret der (ved US-amerikanske leverandører i USA). Siden leverandører av programtillegg foretar innsamling av data via informasjonskapsler, anbefaler vi å slette alle informasjonskapslene før du klikker på den nedtonede boksen over sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

(2) Vi har ingen innflytelse på de innsamlede data og databehandlingsprosedyrene, og vi har heller ikke kjennskap til hele omfanget av innsamling av data, formålene for behandlingen, eller lagringsfristene. Vi har heller ingen informasjon om slettingen av innsamlede data som foretas av leverandørene av programtillegg.

(3) Leverandøren av programtillegg lagrer opplysninger som er samlet inn om deg som brukerprofiler og bruker disse i reklameøyemed, til markedsforskning og/eller til behovsorientert utforming av sitt nettsted. En slik analyse skjer spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for å vise behovsorientert reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på vårt nettsted. Du har rett til å klage mot opprettelsen av disse brukerprofilene, men for å utøve denne retten må du henvende deg til den respektive leverandøren av programtillegg. Via programtilleggene gir vi deg mulighet til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre vårt tilbud og gjøre det mer interessant for deg som bruker. (4) Rettslig grunnlag for bruk av programtillegget er art. 6 punkt 1 første ledd bokstav f GDPR.

(4) Utleveringen av opplysninger skjer uavhengig av om du har en konto hos leverandøren av programtillegg eller er innlogget der. Hvis du er innlogget hos leverandøren av programtillegg, vil opplysninger som er samlet inn om deg hos oss bli direkte tilordnet din konto hos leverandøren av programtillegg. Hvis du trykker på den aktiverte knappen og f.eks. lenker til siden, lagrer leverandøren av programtillegg også denne informasjonen i din brukerkonto og deler informasjonen offentlig med dine kontakter. Vi anbefaler deg å logge ut regelmessig etter bruk av et sosialt nettverk, og spesielt før du aktiverer knappen, slik at du kan unngå tilordning av din profil hos leverandøren av programtillegg.

(5) For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen gjennom leverandøren av programtillegg, se informasjon gitt i de følgende personvernerklæringene fra disse leverandørene. Der får du mer informasjon om dine rettigheter i dette tilfelle og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt privatliv.

(6) Adresser til de enkelte leverandører av programtillegg og nettadresse med deres merknader om personvern:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer informasjon om innsamling av data: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har vedtatt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har vedtatt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy Pinterest har vedtatt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  4. d) Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Mer informasjon finner du i personvernerklæringen til Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram har vedtatt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integrering av YouTube-videoer

(1)  Vi har integrert YouTube-videoer i vårt nett-tilbud, som er lagret på http://www.YouTube.com og kan avspilles direkte fra vårt nettsted. Disse er alle integrert i "forbedret personvern-modus", noe som betyr at ingen opplysninger om deg som bruker kan overføres til YouTube, hvis du ikke spiller av videoer. Opplysningene som er nevnt i punkt 2 blir først overført når du spiller av videoklippene. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

(2) Ved å besøke nettstedet får YouTube informasjon om at du har hentet opp den tilsvarende undersiden til vårt nettsted. Dessuten overføres opplysningene som er nevnt i art. 3 i denne erklæringen. Dette skjer uavhengig av om YouTube har gjort en brukerkonto tilgjengelig og du har logget deg på via denne kontoen, eller om det ikke eksisterer noen brukerkonto. Når du har logget deg på hos Google blir dine data direkte tilordnet din konto. Hvis du ikke ønsker tilordning med din profil hos YouTube, må du logge deg ut før du aktiverer knappen. YouTube lagrer dine opplysninger som brukerprofiler og bruker disse i reklameøyemed, til markedsforskning og/eller til behovsorientert utforming av sitt nettsted. En slik analyse skjer spesielt (også for brukere som ikke er pålogget) for å levere behovsorientert reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på vårt nettsted. Du har rett til å klage mot dannelsen av disse brukerprofilene, men for å utøve denne retten må du henvende deg til YouTube.

(3) Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen gjennom YouTube finner du i personvernerklæringen. Der får du mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt privatliv. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personopplysninger også i USA og har vedtatt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9 Facebook Custom Audiences

(1) Dessuten bruker dette nettstedet Remarketing-funksjonen “Custom Audiences“ til Facebook Inc. (“Facebook“). Derved kan brukere av nettstedet ved besøk på det sosiale nettverket Facebook, eller andre nettsteder som også bruker denne metoden, få presentert interessebasert reklame ("Facebook Ads"). Vi tar sikte på å vise deg reklame som er av interesse for deg, for å gjøre vårt nettsted mer interessant for deg.

(2) På grunn av det brukte markedsføringsverktøyet vil nettleseren din automatisk opprette en direkte forbindelse med serveren til Facebook. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre behandlingen av opplysningene som samles inn av Facebook ved hjelp av dette verktøyet, og informerer deg derfor i henhold til vår kunnskap: Med integreringen av Facebook Custom Audiences får Facebook informasjonen om at du har fått tilgang til det tilsvarende webområdet på vårt nettsted, eller har klikket på en reklame fra oss Hvis du er registrert hos en tjeneste fra Facebook, kan Facebook tilordne ditt besøk til din konto. Selv om du ikke er registrert hos Facebook eller ikke har logget deg på, er det mulig at leverandøren får tak i din IP-adresse og flere identifikatorer og lagrer dem.

(3) Deaktiveringen av funksjonen "Facebook Custom Audiences" er [her og] mulig for innloggede brukere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

(4) Rettslig grunnlag for behandling av dine opplysninger er art 6 punkt 1 første ledd bokstav f GDPR. Mer informasjon om hvordan Facebook behandler data, får du på https://www.facebook.com/about/privacy.

Back to top