Privacyverklaring

Art. 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hier volgt informatie over het verzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk betreffen, bijv. naam, adres, e-mailadressen, uw internetgedrag

(2) Verantwoordelijke volgens Art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Duitsland

T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com

De contactgegevens van onze toezichthouder voor de gegevensbescherming zijn:

Schleich GmbH
- DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE -
Am Limes 69
73527 Schwäbisch Gmünd
Duitsland

Email: datenschutz@schleich-s.de

(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of contactformulier, worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die in dit verband worden verzameld, wissen wij als het bewaren ervan niet meer noodzakelijk is of beperken de verwerking ervan als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) In die gevallen dat wij voor het aanbieden van individuele functionaliteiten gebruik maken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u gedetailleerd over deze procedures informeren. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

Art. 2 Uw rechten

(1) U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

–   recht op inzage,

–   recht op rectificatie of verwijdering,

–   recht op beperking van de verwerking,

–   recht op bezwaar tegen de verwerking,

–   recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U heeft het recht om bij een toezichthouder voor gegevensbescherming bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Art. 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Bij een louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een ander wijze informatie verstrekt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch van belang zijn, om u de website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (de rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, p.1 sub f AVG):

–   IP-adres

–   datum en tijd van de aanvraag

–   tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

–   inhoud van het verzoek (concrete pagina)

–   toegangsstatus/HTTP-statuscode

–   de hoeveelheid gegevens die wordt doorgegeven

–   website waarvan de aanvraag afkomstig is

–   browser

–   bedrijfssysteem en de interface ervan

–   taal en versie van de browsersoftware.

(2) Als u gebruik maakt van onze website verzamelen wij niet alleen de hierboven genoemde gegevens, maar plaatsen ook cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser worden opgeslagen. De cookies geven bepaalde informatie door aan degenen die de cookies hebben geplaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen verspreiden op uw computer. Zij dienen ertoe onze internetpresentie gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Het gebruik van cookies:

  1. a) Hier volgt een verklaring van de soorten cookies die er worden gebruikt, hun reikwijdte en hun functie:

–   noodzakelijke cookies (meer informatie onder b)

–   blijvende cookies (meer informatie onder c).

  1. b) Noodzakelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Daartoe tellen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee de verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden ondergebracht bij de gedeelde sessie. Daardoor kan uw computer weer worden herkend als u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser afsluit.
  2. c) Na het verstrijken van een van te voren bepaalde looptijd worden blijvende cookies automatisch gewist. De looptijd kan per cookie verschillen. U kunt te allen tijde de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser wissen.
  3. d) U kunt de instellingen van uw browser naar eigen goeddunken configureren en, bijvoorbeeld, de acceptatie van third-party cookies of alle soorten cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website kunt gebruiken.

Art. 4 Nog meer functies en het verdere aanbod op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij u verschillende mogelijkheden die voor u interessant kunnen zijn. Daartoe moet u meestal meer persoonsgegevens verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens om de gevraagde functie te kunnen aanbieden. De hierboven genoemde grondslagen van de gegevensverwerking zijn ook in dit geval van toepassing.

(2) Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze bedrijven werden zorgvuldig door ons geselecteerd voordat de opdracht werd geplaatst. Zij zijn gebonden aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als wij, samen met partnerbedrijven, acties, kansspelen, overeenkomsten of soortgelijke diensten aanbieden. Verdere informatie hierover ontvangt u als u uw persoonsgegevens doorgeeft, of u vindt deze in de beschrijving van het aanbod hier beneden.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

(5) Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren onder vermelding van hun persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een dialoogvenster, waarna zij aan ons worden toegestuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Tijdens het registratieproces wordt de informatie die is ingevuld op het aanmeldingsformulier verzameld en door ons opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is bij verleende toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG. Indien de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is dan wel de uitvoering van precontractuele maatregelen. Als de registratie dient om een overeenkomst te vervullen, waarbij de gebruiker betrokken is, of ter vervulling van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, dan is art. 6, lid 1, sub b AVG een aanvullende rechtsgrondslag.

De registratie is niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst met de gebruiker. Een registratie van de gebruiker kan echter nodig zijn voor bepaalde functies die een meerwaarde hebben, bijvoorbeeld voor de terbeschikkingstelling van een bestelgeschiedenis.

(6)Wij gebruiken voor het bewerken van klantaanvragen het ticketingsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van de Zendsk Inc., Market Street #300, San Francisco:, Ca 94102 VS. Hiervoor worden noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres via onze website verzameld, om aan uw wens voor informatie te kunnen voldoen. Zendesk is een gecertificeerde deelnemer aan de zgn. 'Privacy Shield Frameworks' en voldoet daarmee aan de minimumvereisten van een wettelijk conforme verwerking van bestelgegevens. Verdere informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in de privacyverklaring van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. Als u vragen heeft, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Zendesk: privacy@zendesk.com

Wij hebben met Zendesk een overeenkomst afgesloten voor het verwerken van opdrachtgegevens en voldoen volledig aan de strenge voorwaarden van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit bij het gebruik van Zendesk. De rechtsgrondslagen van de verwerking met Zendesk zijn, voor zover u toestemming hebt gegeven, art. 6, lid 1, p1 sub a AVG, in alle andere gevallen sub b; voor zover de verwerking van uw aanvraag de voorbereiding of uitvoering van een contactuele relatie betreft, geldt sub f voor zover er geen contactuele relatie bestaat waarbij in dit geval de beantwoording van uw aanvraag ons legitiem belang vormt.

Art. 5 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde weer herroepen. Als u een dergelijke herroeping aan ons kenbaar hebt gemaakt, is ze van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

(2) U kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover wij de verwerking ervan baseren op de afweging van belangen. Dit is met name het geval wanneer de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst met u, hetgeen blijkt uit de volgende beschrijving van de functies. Als u bezwaar aantekent, verzoeken wij u de redenen te noemen waarom wij uw persoonsgegevens niet op onze wijze zouden mogen verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar zullen wij de kwestie nader onderzoeken en zullen wij de gegevensverwerking stoppen, of aanpassen, dan wel u onze gerechtvaardigde redenen noemen die ons dwingen de verwerking voort te zetten.

(3) Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor van reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Als u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kunt u ons dit bezwaar doen toekomen via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Art. 6 Newsletter

(1) Door toestemming te geven kunt u zich abonneren op onze newsletter waarmee wij u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in het toestemmingsformulier genoemd.

(2) Voor de aanmelding voor onze newsletter maken wij gebruik van de zgn. double opt-in procedure. Dat betekent dat wij, na uw aanmelding, een e-mail naar het ingevulde e-mailadres sturen waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u wilt dat wij u de newsletter toezenden. Als u uw aanmelding niet binnen 96 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen op en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging. Door deze procedure kan worden aangetoond dat u zich heeft aangemeld en kan, als dat nodig mocht zijn, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens worden nagegaan.

(3) U bent uitsluitend verplicht om uw e-mailadres en geboortedatum aan te geven als u de newsletter wilt ontvangen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw leeftijd te controleren en u het type inhoud aan te bieden dat bij uw leeftijd past. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens gebeurt op basis van vrijwilligheid en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel de newsletter toe te sturen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 p. 1 sub a AVG.

(4) U kunt te allen tijde uw toestemming voor het toezenden van de newsletter herroepen en u voor de newsletter afmelden. De herroeping kunt u ons laten toekomen door op de link te klikken die in elke newsletter mail is opgenomen of door een mededeling te sturen naar een van de contactadressen die vermeld zijn in de colofon.

Art. 7 Web-analytics

Het gebruik van Webtrekk

(1)   We hebben op een aantal van onze webpagina's onderdelen van Webtrekk geïntegreerd. Webtrekk combineert analyse en marketingtoepassingen binnen één systeem. Met behulp van Webtrekk kan de websitebeheerder gegevens verzamelen over het gebruik van zijn internetpagina's. Verder kan hij zijn marketingactiviteiten personaliseren.

Webtrekk maakt deel uit van de Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland.

Bij het oproepen van bepaalde, individuele pagina's van de website die door Schleich wordt beheerd, verzamelt Webtrekk gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden en slaat deze gegevens op. Met behulp van de verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangelegd. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen dienen ertoe het gedrag van de bezoekers te analyseren en ons aanbod op het internet te verbeteren. De gegevens die via Webtrekk-onderdelen worden verzameld, worden niet zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de persoon in kwestie gebruikt om deze persoon te identificeren. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of met andere gegevens onder hetzelfde pseudoniem.

(2)   Webtrekk plaatst cookies op uw eindapparaat. Wat cookies zijn, is hierboven reeds toegelicht. Webtrekk zal in opdracht van Schleich GmbH de via onze website verzamelde gegevens en informatie gebruiken om het gebruikersgedrag van de bezoeker van onze website in kwestie evalueren. Verder zal Webtrekk de gegevens gebruiken om in onze opdracht rapporten op te stellen over de gebruikersactiviteiten en om verdere diensten aan ons te leveren die samenhangen met het gebruik van onze website. Uw IP-adres wordt door Webtrekk niet met andere persoonsgegevens gecombineerd.

(3)   Zoals boven reeds beschreven kunt u de plaatsing van cookies door onze website te allen tijde verhinderen via de instelling van de gebruikte internetbrowser om de plaatsing van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser kan ook verhinderen dat Webtrekk een cookie op uw eindapparaat plaatst. Bovendien kan een door Webtrekk reeds geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software programma's worden gewist.

(4)   Bovendien kunt u bezwaar aantekenen tegen een registratie van gegevens door de Webtrekk-cookie met betrekking tot het gebruik van deze website. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van deze gegevens door Webtrekk en de verwerking verhinderen. Hiervoor moet u een link op aanklikken, die een opt-out cookie plaatst. De opt-out cookie bevat de weigering en wordt op het door u gebruikte eindapparaat geplaatst. Als de cookies op uw systeem worden gewist, moet u de link opnieuw oproepen en een nieuw opt-out cookie plaatsen.

Door het plaatsen van opt-out cookies bestaat echter de mogelijkheid dat u niet meer volledig gebruik kunt maken van de website van Schleich.

(5) Als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie, hebben wij voor de identificering van persoonsgegevens bij Webtrekk de Webtrekk eID nodig. Dit nummer kunt u hier vinden.

De geldende privacybepalingen van Webtrekk kunt u via https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ oproepen

(6)   De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Webtrekk en de daarmee in verband staande verwerkingen van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1 S. 1 sub f AVG. Het doel van de verwerking is de analyse van het gebruik van onze website en de daaruit afgeleide optimalisering en het aanbieden van inhouden en reclameacties die passen bij de interesses van de bezoeker. Ons legitiem belang in de zin van de hierboven genoemde rechtsgrondslag vloeit hieruit voort.

Gebruik van Nosto

Deze website maakt gebruik van retargeting technologie van de Nosto Solutions LTD., Schützenstr. 6, D-10117 Berlijn ('Nosto'). Deze technologie zorgt ervoor dat bezoekers die reeds belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond op onze website doelgericht kunnen worden voorzien van reclame die op hun belangstelling is gebaseerd. Het plaatsen van reclamemiddelen wordt uitgevoerd op basis van een op cookies gebaseerde analyse van vroeger gebruikersgedrag, waarbij echter geen persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen. In gevallen waar de retargeting technologie wordt ingezet, wordt er een cookie op uw computer of mobiele eindapparaat geplaatst om de gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en op deze wijze de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele eindapparaat worden geplaatst. Hierdoor ziet u reclame die met een hoge waarschijnlijkheid overeenkomt met uw belangstelling voor producten en de informatie die u zoekt. Voor zover de verzamelde informatie een geïdentificeerde persoon betreft, volgt de verwerking volgens art. 6, lid 1, onder f AVG op basis van ons rechtmatig belang bij de getoonde, gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek. U kunt het plaatsen van cookies voor reclamedoeleinden permanent weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer meer kunnen worden geplaatst en dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden, dat enkele functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast gebruiken wij Nosto op basis van uw toestemming en daardoor op basis van de rechtsgrondslag van AVG art. 6, lid 1, p. 1 onder a) om u op basis van bezochte pagina's per e-mail informatie en reclame te doen toekomen voor producten die potentieel van bijzonder interesse voor u kunnen zijn.

WGedetailleerdere informatie en de AVG-bepalingen met betrekking tot reclame en Nosto kunt u hier inzien: http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

Art. 8 gebruik van social media plug-ins en mediadiensten

Social plugins

(1)   Momenteel passen wij de volgende social-media plug-ins toe: Facebook Pinterest Twitter Instagram. Wij maken daarbij gebruik van de dubbele-klik optie. Dit betekent dat er bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. De aanbieders van de plug-ins kunt u herkennen aan de markering in het vakjes boven de beginletters of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks te communiceren met de aanbieders van de plug-ins. Alleen als u door te klikken het gemarkeerde veld activeert, ontvangt de plugin-aanbieder de informatie dat u de website met ons online aanbod hebt geopend. Verder worden de in Art. 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens informatie verstrekt door aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na registratie geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-ins worden derhalve uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van plug-ins en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders vindt de opslag plaats in de Verenigde Staten). Daar de aanbieders de registratie van persoonsgegevens met name via cookies uitvoeren, adviseren wij u bij de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen voordat u op de grijsgekleurde box klikt.

(2)   Wij hebben geen invloed op de geregistreerde gegevens en gegevensverwerking, noch beschikken wij over kennis over de volle omvang van de registratie van gegevens, de doeleinden van verwerking en de bewaartermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de gegevens die de plug-ins van de aanbieders hebben geregistreerd.

(3)   De aanbieders van de plug-ins slaan de over u geregistreerde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruiken deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor de op de toegesneden vormgeving van hun website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet ingelogd zijn) ter weergave van op de gebruiker toegesneden reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tegen het aanleggen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet wenden tot de aanbieders van de plug-ins. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod voor u als gebruiker kunnen verbeteren en interessanter maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, sub 1, onder f AVG.

(4)   Het doorgeven van gegevens hangt er niet van af of u over een account beschikt bij de aanbieders van plug-ins en of u daar ingelogd bent. Als u bent ingelogd bij een aanbieder van een plug-in, worden de gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks gekoppeld aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Als u de geactiveerde button gebruikt en, bijvoorbeeld, een link naar de website aanbrengt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en maakt ze openbaar voor uw contacten. Wij adviseren u, na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name vóór u de button gebruikt, daar u op deze wijze kunt verhinderen dat er een verbinding ontstaat met uw profiel bij de aanbieder van de plug-in.

(5)   Verdere informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verwerking ervan door de aanbieders van plug-ins vindt u in de volgende vermelde privacyverklaringen van de aanbieders. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer.

(6)  Adressen van plug-in aanbieders en URLs met hun privacyverklaringen:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over gegevensregistratie: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook voldoet aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Pinterest voldoet aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

    Pinterest podlega umowie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  4. d) Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Instragram: https://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram voldoet aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Verwerking van YouTube -video's

(1)  Wij hebben YouTube-video's in ons online aanbod opgenomen, die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com en vanaf onze website rechtstreeks kunnen worden afgespeeld. Deze video's vallen alle onder de ' uitgebreide privacy-modus', d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

(2)   Door uw bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u een subpagina van onze website hebt geopend. Verder worden de in Art. 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube al dan niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u kunt inloggen. Als u bij Google bent ingelogd, worden de gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw account niet wenst, moet u uitloggen voordat u de button gebruikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden , marktonderzoek en/of voor de toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet ingelogd zijn) ter weergave van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tegen het aanleggen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot YouTube moet wenden.

(3)   Verdere informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de vermelde privacyverklaring. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en voldoet aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9 Facebook Custom Audiences

(1) Verder verwerkt de website de remarketing-functie 'Custom Audiences' van Facebook Inc. ('Facebook'). Daardoor kunnen gebruikers van de website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die deze procedure eveneens gebruiken gepersonaliseerde reclame (Facebook-ads) te zien krijgen. Wij maken daarbij gebruik van het belang om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website interessanter voor u te maken.

(2) Op grond van de gebruikte marketing tools, bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Facebook worden verzameld en informeren u daarom zover ons stand van kennis dit toelaat: door het verwerken van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u een bepaalde webpagina van onze website heeft opgeroepen of dat u een advertentie van ons heeft aangeklikt. In zoverre u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toeschrijven. Zelfs wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd of als u niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder kennis neemt uw IP-adres en andere identificatiekenmerken en deze opslaat.

(3) De deactivering van de functie 'Facebook Custom Audiences' is [hier en] voor ingelogde gebruikers https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# mogelijk.

(4) De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, sub 1, onder f AVG. Meer informatie over privacybescherming bij Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 10 Blis

Deze website maakt gebruik van een Blis-trackingpixel (1×1 pixelafbeelding). Met dit kleine stukje code kan Blis de acties van gebruikers volgen wanneer ze worden doorgestuurd naar onze website nadat ze op een schleich-advertentie van Blis hebben geklikt. Via de trackingpixel maakt onze browser automatisch een directe verbinding met de Blis-server wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen schleich en Blis de impact van onze reclame-effectiviteit analyseren. Blis zal de gegevens gebruiken in overeenstemming met schleich’s privacyverklaring die hier te vinden is.

 

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door Blis vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy. https://blis.com/blis-privacy-policy-for-online-advertising-and-related-uses/. Blis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 13 maanden. Blis kan uw gegevens buiten de EU overdragen. Wanneer het land van bestemming geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zullen zij dit alleen doen met een geschikt overdrachtsmechanisme zoals standaardcontractbepalingen en passende waarborgen toepassen.

Back to top